Oficiální tvář portálu Ota Jirák
„Považuji za hezké a záslužné, že tento web informuje o dění v regionu a lidech, kteří zde žijí,“ říká známý herec

Konec sociálním bublinám! Na sídlišti v Mnichově Hradišti se rozvíjí komunitní život

Útulné zázemí N Klubu se nachází na Masarykově náměstí v zadním traktu čp. 1141. Vchod je po venkovním krytém schodišti v uličce mezi prodejnami COOP a Famářka z ráje. Foto: Semiramis

Sídliště může být vnímáno jako synonymum pro život v osamění a odcizení. Nezisková organizace Semiramis se dlouhodobě snaží, aby tomu tak nebylo. Pomáhá například s rozvojem komunitního života na sídlišti v Mnichově Hradišti, kde prostřednictvím projektu s názvem První krok na společné cestě momentálně přispívá k vytvoření funkční sítě sousedských vazeb mezi obyvateli.

Informace o majetku města je možné nově prohlížet prostřednictvím geoportálu

Informace o majetku města je možné nově prohlížet prostřednictvím geoportálu. Ilustrační foto: Petr Novák

Webové stránky města Mnichovo Hradiště nabízejí zdarma přístup k internetové službě, kterou poskytuje Geoportál GEPRO. Prostřednictvím tohoto portálu je možné nahlížet na nejrůznější geografická data a informace o našem městě. Konkrétně například topografickou mapu, ortofotomapu, katastrální mapu ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, ale také další mapové podklady, jako je například územní plán, turistická mapa či historické a další tematické mapy.

Materiální sbírka pro Diakonii Broumov byla zahájena, přispěl do ní i Ota Jirák

Sbírka pro Diakonii Broumov byla zahájena, přispěl do ní i Ota Jirák. Foto: obec Boseň

V pondělí 7. února byla v některých obcích na Mnichovohradišťsku zahájena charitativní sbírka pro Diakonii Broumov.

Například v Bosni štědří dárci již první den zaplnili téměř do poloviny zasedací místnost obecního úřadu. S plnou nůší Boseň navštívil i patron webu mnichovohradistsko.cz Ota Jirák s manželkou.

Věci do sbírky (zabalené v igelitových pytlích, případně v krabicích) můžete nosit po celý týden.

V Dolním Bousově ordinuje nový praktický lékař

V Dolním Bousově ordinuje nový praktický lékař. Ilustrační foto: fotobanka pixabay.com

Od začátku roku 2022 ordinuje v Dolním Bousově místo MUDr. Radka Kymličky nově MUDr. Martin Borský. Ordinační hodiny jsou v pondělí a ve čtvrtek, a to vždy od 7 do 10 hodin pro nemocné a od 10 do 13 hodin pro objednané pacienty.

Dobrovolní hasiči v Hradišti rekapitulují rok 2021

Dobrovolní hasiči v Hradišti rekapitulují rok 2021. Foto: SDH Mnichovo Hradiště

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Mnichovo Hradiště zveřejnila v lednu na svém facebookovém profilu bilanci zásahů za loňský rok. K mimořádným událostem vyjížděli dobrovolní hasiči celkem osmačtyřicetkrát.

Diakonie Broumov pořádá v Bosni sbírku oblečení a dalších věcí pro potřebné

Diakonie Broumov věci rozdělí mezi potřebné. Foto: Diakonie Broumov

V týdnu od 7. do 11. února 2022 můžete na obecní úřad v Bosni v úředních hodinách nosit oblečení a další věci, které posléze Diakonie Broumov rozdělí mezi potřebné. Věci do sbírky noste zabalené v igelitových pytlích, případně v krabicích.

Seznam věcí, kterými můžete přispět do sbírky:

Znáte Bakovsko? Turistické informační centrum Zvířetice pořádá fotografickou soutěž o ceny

Znáte Bakovsko? Turistické informační centrum Zvířetice pořádá fotografickou soutěž o ceny. Foto: TIC Zvířetice

Turistické informační centrum Zvířetice pořádá fotografickou soutěž. Můžete si prověřit, jak dobře znáte místo, kde žijete, a ještě vyhrát zajímavé ceny.

Po dobu soutěže budou pravidelně na facebookové stránce Zvířetice on-line zveřejňovány fotografie z prostředí Bakovska.

Jak se mohou soutěžící zapojit?

Majitelé domů v městské památkové zóně v Mnichově Hradišti mohou žádat o dotace

Majitelé domů v městské památkové zóně v Mnichově Hradišti mohou žádat o dotace. Foto: město Mnichovo Hradiště

Město Mnichovo Hradiště přijímá do konce února žádosti o příspěvek z Programu pro poskytování dotací na obnovu nepamátkových objektů nacházejících se na území městské památkové zóny Mnichovo Hradiště.

Cílem programu je přispět ke zlepšení vzhledu památkově chráněného území ve městě a majitelům objektů alespoň částečně kompenzovat zvýšené náklady na opravy vyvolané potřebami a požadavky státní památkové péče.

V programu lze žádat o příspěvek ve výši do 100 tisíc korun. Minimální podíl žadatele je 50 % z celkových nákladů na obnovu objektu v daném roce.

Stránky

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top