Poplatek za odpady v Mnichově Hradišti zůstává v roce 2022 stejný

Poplatek za odpady v Mnichově Hradišti zůstává v roce 2022 stejný. Foto: Petr Novák

Téma komunálního odpadu a jeho likvidace se stává pro vedení měst a obcí stále žhavější. Stejně tak je tomu i v Mnichově Hradišti.

Náklady spojené se shromažďováním, svozem a likvidací odpadu rostou do závratných výšin. Příčin je několik. Všeobecná inflace, zvyšování mzdových nákladů dodavatele služeb, zvyšování skládkovacího poplatku, špatná situace na trhu druhotných surovin, rostoucí spotřeba a s tím i zvýšená produkce odpadů, ale i zlepšení dostupnosti služeb v zájmu navýšení procenta vytříděného odpadu.

Obyvatelé Horek u Bakova usilují o rekultivaci původní cesty do Trenčína

Zdroj: město Bakov nad Jizerou

Díky iniciativě bakovského osadního výboru Horka se možná brzy budeme moct vydat po původní cestě z Horek do Trenčína, což ocení milovníci přírody i historie. 


Milí přátelé a sousedé,
rádi bychom Vás za osadní výbor Horka seznámili s naší snahou a cílem zrekultivovat původní cestu vedoucí z Horek do Trenčína.

V Bakově nad Jizerou jsou umístěny nové kontejnery na kovy

V Bakově nad Jizerou jsou umístěny nové kontejnery na kovy. Foto: město Bakov nad Jizerou
Město Bakov nad Jizerou posílilo některá stanoviště s kontejnery na tříděný odpad o nové kontejnery na třídění a sběr kovů. Nově bylo ve městě a jeho místních částech umístěno celkem 12 nových kontejnerů na kovy o objemu 1100 litrů. Kontejnery jsou označeny šedou nálepkou na kovy.
 
Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit, tj. plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

V zimě se v Hradišti prodlužuje interval svozu bioodpadu

Na bioodpad slouží hnědé popelnice. Foto: Petr Novák

Stejně jako minulý rok se v Mnichově Hradišti s přicházející zimou prodlužuje interval svozu bioodpadu z hnědých popelnic na čtyřtýdenní.

V prosinci, lednu a únoru je obecně produkce biologicky rozložitelného odpadu v domácnostech několikanásobně nižší než po zbytek roku, proto je pro tyto měsíce stanovena jiná frekvence svozu.

V Bakově dojde od ledna ke změně intervalu svozu komunálního odpadu

V Bakově dojde od ledna ke změně intervalu svozu komunálního odpadu. Foto: město Bakov nad Jizerou

Od 1. ledna 2022 bude směsný komunální odpad v Bakově nad Jizerou a jeho místních částech svážen v intervalu 1x za 14 dní. Ke změně město přistoupilo z důvodu efektivnějšího hospodaření. Podle zkušeností z okolních obcí je tato frekvence plně dostačující, pokud jednotlivé domácnosti správně třídí odpad. Existují však výjimky – a i na ty město myslí.

Obyvatelé Kněžmostu vysázeli v nové zástavbě deset javorů

Obyvatelé Kněžmostu vysázeli v nové zástavbě deset javorů. Foto: obec Kněžmost

Obyvatelé Kněžmostu vysázeli za podpory obce a Nadace Partnerství stromy v okolí svého obydlí.

Český svaz ochránců přírody s 370 dobrovolníky zasázel během podzimu v našem okolí stovky stromů a keřů

Český svaz ochránců přírody s 370 dobrovolníky zasázel v okolí během podzimu 413 stromů a 100 keřů. Foto: ČSOP Klenice

Během letošních podzimních devíti akcí se Českému svazu ochránců přírody (ČSOP) Klenice podařilo v našem okolí zasadit 358 ovocných stromů, 55 lip a 100 keřů. Akcí se zúčastnilo celkem 370 dobrovolníků. Nové stromy obohatily krajinu v Mladé Boleslavi, Dalovicích, Vinci, Řepově, Bezděčíně, Čisté, ale také v Okolí Libošovic, Ošťovic a Střehomi. V jednání je výsadba stromů i na Mnichovohradišťsku.

Dobrovolníci uklízeli černé skládky v lese. Příroda si oddychla

 Dobrovolníci vyrazili na úklid lesa u Vlčího Pole. Foto: ČSOP Klenice

Několik hodin práce mají za sebou dobrovolníci z ČSOP Klenice a Spolku přátel obce Holé Vrchy. Uklízeli dvě místa, která by se dala bez nadsázky označit jako černá skládka. Nasbírali desítky pytlů odpadků, mimo jiné také televizi.

Naši členové vyrazili na úklid lesa u Vlčího Pole, kde přes tři hodiny 18 dobrovolníků včetně dětí nasbíralo přes tunu odpadků.

Stránky

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top