Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Mgr. Petr Novák, IČ: 2524848 (dále jen „správce“), jakožto provozovatel internetového portálu www.mnichovohradistsko.cz (dále jen „portál“).

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s přihlášením odběru novinek z portálu e-mailem. Správce bude zpracovávat pouze e‐mailovou adresu, případně Vaše jméno či přezdívku, pokud jste jej poskytl. Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout.

 Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zaslání novinek z portálu včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 - (dále jako „GDPR“).

 Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, dokud tento souhlas neodvoláte.

 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: redakce@mnichovohradistsko.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem.

 Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup pouze správce webu a nebudou poskytnuty třetím stranám. Správce můžete kontaktovat na e-mailu: redakce@mnichovohradistsko.cz. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

 Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

 

Zadáním e-mailové adresy do pole „Odběr novinek o Mnichovohradišťsku“ na titulní stránce www.mnichovohradistsko.cz a potvrzením tlačítkem „Přihlásit“ dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů dle výše uvedených zásad.

V Mnichově Hradišti 18. 4. 2021

 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top