Lidé budou mít přístup k datům z územního plánování odkudkoliv

Lidé budou mít přístup k datům z územního plánování odkudkoliv

Národní geoportál územního plánování bude od 1. července letošního roku sloužit jako centrální nástroj pro digitalizaci územního plánování a zároveň usnadní související procesy. Bude klíčovým informačním systémem veřejné správy, který umožní koordinaci a sdílení územních plánů včetně návrhů, zasílání připomínek nebo námitek online a také výrazně omezí byrokracii. Informační systém společně s hardware zajistí společnost Sevitech CZ za zhruba 151 milionů korun.

Národní geoportál územního plánování (NGÚP) je klíčovou součástí nového stavebního zákona s mimořádným přínosem pro ekonomiku ČR. Budou se v něm sbíhat všechny výstupy z územně plánovací činnosti, například zásady územního rozvoje, regulační a územní plány nebo urbanistické studie. Z jednoho místa k nim budou mít přístup projektanti, stavebníci, samosprávy, stavební úřady, dotčené orgány i běžní občané, a to podle zásad otevřených dat. Systém také umožní podávání připomínek a námitek k územnímu plánování online. 

V rámci soutěžního dialogu na zajištění národního geoportálu územního plánování jednali zástupci resortu se třemi potenciálními dodavateli. V jeho průběhu měli účastníci možnost zadávací a smluvní podmínky upřesňovat, připomínkovat, navrhovat technické řešení nebo úpravy. Soutěžní dialog skončil teprve poté, co se na nich Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jako zadavatel shodlo s účastníky. Výsledkem byly dvě kvalitní nabídky, které vyhovovaly i cenou, resort se proto chystal vyhlásit vítěze soutěže. Třetí z účastníků dialogu, který sám nabídku nepodal, ale zadávací podmínky napadl u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Během soutěže přitom nenaznačoval, že by se k tomuto kroku chystal, v opačném případě by ani soutěžní dialog nemohl skončit. MMR proto nemohlo předpokládat a ani nezpůsobilo situaci, kdy řádně vysoutěžená společnost nemůže začít pracovat.

Vzhledem k možné délce řízení u ÚOHS a blížící se zákonné lhůtě pro spuštění geoportálu se resort rozhodl zakázku zadat napřímo. Smlouvy na vývoj a údržbu geoportálu včetně související hardwarové infrastruktury uzavřelo Ministerstvo pro místní rozvoj se společností Sevitech CZ. Celková hodnota smluv dosahuje zhruba 151 milionů korun. MMR zakázku zadalo skrze jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) poté, co vyčerpalo všechny standardní možnosti. V rámci několika milníků se bude systém postupně rozšiřovat, tak aby veškeré povinné úkony, které stanovuje stavební zákon bylo možné od 1. července v geoportálu vykonávat. Agilní vývoj umožní pružně reagovat na možné komplikace a podněty, které se objeví během testování. 

Obce: 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top