Nový most přes Jizeru v Loukově je již v provozu

Nový most v Loukově. Foto: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Nový most přes Jizeru mohou od pátku 21. května využívat motoristé na silnici č. III/27922 v Loukově. Most s ocelovou nosnou konstrukcí nahradil původní mostní provizorium, které oba břehy spojovalo od roku 1985 a bylo za hranicí své životnosti.

Slavnostní otevření mostu se konalo za účasti hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové. „Mám velkou radost, že mohu být u symbolického křtu tak potřebného, ale zároveň i moc krásného mostu. U silničních staveb není estetika většinou tak podstatná a já jsem moc ráda, že tato krajská investice je architektonicky zajímavá. Děkuji všem, kdo se na této dlouhodobé a strategické stavbě podíleli,“ řekla hejtmanka.

Pro obec Loukov je nový most strategickou stavbou. Zajišťuje dopravní dostupnost nejen samotného Loukova, ale i okolních obcí. Jeho životnost bude více než sto let, bude tedy sloužit několika dalším generacím. Stavba mostu stála přes 71 miliónů korun.

Vzhledem k tomu, že se loukovský most nachází v ochranném pásmu památkové zóny obce, provázely jeho projektování důkladná projednávání s Národním památkovým ústavem. Nový silniční most je citlivě zasazený do krajiny tak, aby nenarušoval památkově chráněnou zónu Loukova. V rámci projekčních prací vznikly různé varianty mostu včetně vizualizací a nakonec byl odsouhlasen tento typ obloukové konstrukce, takzvaný Langerův trám. V souladu s požadavky památkářů musela být nejen hlavní nosná konstrukce, ale i ostatní prvky mostu, jako jsou například kamenná obložení, zábradlí či barevnost.

Největší komplikací při realizaci v tomto případě byly především problémy při zakládání mostu. Přestože byl v rámci projekční přípravy proveden geotechnický průzkum podloží, při výkopech se zjistily trochu odlišné geologické podmínky, s čímž se zhotovitel musel v rámci výstavby vypořádat. 

Jak uvedl náměstek hejtmanky pro silniční dopravu Martin Kupka, Středočeský kraj má ve svém vlastnictví 1 852 mostních objektů. Takto velkých mostů s délkou přemostění větší než 40 metrů má 178. 

„Od roku 2016 jsme každoročně opravili 30–50 mostních objektů a v tomto počtu oprav bychom chtěli pokračovat i nadále. Naším cílem je soustavně zlepšovat stavy mostů a minimalizovat mosty v havarijním stavu,“ dodal ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Jan Lichtneger.

V okolí Mnichova Hradiště se v dohledné době chystají nové mosty přes Jizeru ve Svijanech, v Bakově a mezi Klášterem a Hradištěm. V současné době probíhá jejich projekční příprava.

Obce: 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top