Informace o majetku města je možné nově prohlížet prostřednictvím geoportálu

Informace o majetku města je možné nově prohlížet prostřednictvím geoportálu. Ilustrační foto: Petr Novák

Webové stránky města Mnichovo Hradiště nabízejí zdarma přístup k internetové službě, kterou poskytuje Geoportál GEPRO. Prostřednictvím tohoto portálu je možné nahlížet na nejrůznější geografická data a informace o našem městě. Konkrétně například topografickou mapu, ortofotomapu, katastrální mapu ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, ale také další mapové podklady, jako je například územní plán, turistická mapa či historické a další tematické mapy.

Pro Mnichovo Hradiště je možné na geoportálu navíc najít některé podrobnější informace k majetku města. Informace, které se vždy dají zobrazit přímo na mapě, vycházejí z digitálních pasportů. Pasporty jsou v podstatě podrobné soupisy majetku města, které umožňují udržet si o něm přehled a lépe ho spravovat. Město má aktuálně svůj majetek evidován v digitálních pasportech pozemků, budov, nájemních smluv, veřejného osvětlení, zeleně (včetně podrobné inventarizace stromů), drobného mobiliáře a komunikací. Vybraná data z těchto pasportů (zatím mimo komunikací) mohou nyní prostřednictvím Geoportálu GEPRO vyhledávat i občané.

Převážná část pasportů byla vytvořena v průběhu předchozích dvou let díky finanční podpoře EU z Operačního programu Zaměstnanost. Díky těmto prostředkům mohly být také veřejně zpřístupněny. Data naleznete na https://mnichovo-hradiste.obce.gepro.cz.

Martina Kulíková, odbor investic a komunálního hospodářství MÚ, Kamelot č. 2/202

Kategorie: 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top