Jaká jsou v Hradišti pravidla pro poplatky za psy a odpady v roce 2022?

Jaká jsou v Hradišti pravidla pro poplatky za psy a odpady v roce 2022? Ilustrační foto: Petr Novák

V roce 2021 mohli obyvatelé Mnichova Hradiště v rámci sytému odpadového hospodářství využívat nejen klasické popelnice na komunální odpad, ale mohli začít využívat i svoz tříděného odpadu přímo od domů. Se změnou systému i četnosti svozů byla ukončena platnost známek na popelnice, které byly vydávány do konce roku 2020. V průběhu roku 2021 byly občanům vydány známky nové, jejichž platnost s koncem roku 2021 nekončí a platí nadále i v roce 2022.

V roce 2022 se výše poplatku za odpad nemění, její výše je stanovena na 600 Kč za jednoho občana a rok, respektive za byt nebo jinou nemovitost, ve které není k pobytu trvale hlášena osoba. V takovémto případě je poplatníkem majitel bytu nebo nemovitosti. Další podrobnosti, jako například úlevy a osvobození od platby poplatku, naleznete na webu města v obecně závazné vyhláce č. 2/2021.

Výše poplatku za psy není jednotná – liší se dle místa bydliště či počtu chovaných zvířat, konkrétní výši stanovuje obecně závazná vyhláška č. 4/2019.

Poplatky za odpady na rok 2022 lze uhradit v termínu až do 30. dubna, poplatky za psy do 30. června.

Městský úřad nadále preferuje využívání možnosti úhrady poplatků bezhotovostně převodním příkazem na účet města č. 19-2627181/0100, variabilní symboly jsou totožné jako v minulých letech. V případě potřeby můžete kontaktovat pracovnici městského úřadu na telefonním čísle 326 776 621.

Jaroslava Kolomazníková, finanční a školský odbor Městského úřadu Mnichovo Hradiště, Kamelot č. 2/2022

 

Kategorie: 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top