Lávka přes dálnici D10 má pravomocné stavební povolení, na podzim příštího roku by se po ní mohli vydat první turisté

Vizualizace lávky přes D10. Zdroj: město Mnichovo Hradiště
Zdroj: město Mnichovo Hradiště

Projekt lávky přes dálnici D10, který připravuje město Mnichovo Hradiště, dosáhl důležitého milníku. Stavba má pravomocné stavební povolení. Podaří-li se městu získat dotaci, může být už v příštím roce realizována. Stavba lávky, která je dlouholetým snem řady Hradišťanů, by usnadnila spojení s krajinou ležící na opačné straně dálnice, mimo jiné se dvěma místními částmi a s významnými místy Českého ráje.

Výstavba rychlostní silnice R10 (od roku 2016 dálnice D10 vedoucí z Prahy do Turnova) probíhající v letech 1978–1985 v úseku Chudoplesy – Březina, a zejména pak její dokončení, znamenalo pro krajinu v okolí Mnichova Hradiště radikální zásah. Přestože dopravní stavba výrazně usnadnila cestování a vedla ke snížení dopravní zátěže na města a obce v okolí, stala se rovněž neprostupnou bariérou. Tuto skutečnost symbolicky ilustruje historická Husova alej vedoucí na vrch Horka, kterou dálnice přeťala. O opětovném zpřístupnění oblíbeného cíle nedělních vycházek Hradišťanů mnozí místní už od konce 70. let snili. Nyní přemostění dálnice, které mimo jiné usnadní cestování mezi městem a místními částmi Dobrá Voda a Lhotice, nabírá reálné obrysy.

Na začátku roku 2021 informovalo vedení Mnichova Hradiště o probíhajícím jednání s Nadačním fondem ŠKODA AUTO. Ten se rozhodl podpořit hned několik městských projektů a lávka přes dálnici byla mezi nimi. Nadační fond uvolnil na projektovou přípravu nového spojení s Horkou necelých 1,5 milionu korun, zbylé náklady se zavázalo uhradit město. Město ještě v zimě oslovilo několik architektonických kanceláří a přizvalo je do výběrového řízení. Vítězem se stal Atelier AP renomovaného českého architekta Josefa Pleskota, který následně představil dva návrhy – obloukovou a trámovou konstrukci. Rada města dala přednost první jmenované.

„O výběru ateliéru a společnosti Excon a Mott MacDonald CZ, specializující se na mostní konstrukce, rozhodly jejich referenční zakázky. Posuzovali jsme jak projekty společné, tak ty, které jednotlivé firmy realizovaly individuálně. Svou roli hrála rovněž dobrá spolupráce mezi těmito subjekty a Nadačním fondem ŠKODA AUTO na projektu lávky přes Jizeru v Mladé Boleslavi a v neposlední řadě i cena navrhovaného řešení,“ vysvětluje Ondřej Šindelář, projektový pracovník městského úřadu.

Poté, co spolupráci posvětilo zastupitelstvo města, se 21. dubna 2021 přímo v aleji pod Horkou sešli architekti, projektanti, zástupci města i Nadačního fondu ŠKODA AUTO a došlo podpisu smlouvy. Ateliér následně připravil architektonicko-konstrukční studii a začala vznikat rovněž dokumentace pro územní rozhodnutí. Pravomocné stavební povolení obdrželo Mnichovo Hradiště 22. února.

„Realizace takto komplikované stavby, jejíž náklady odhadujeme na 30 milionů korun, je odvislá od získání dotace. O tu budeme žádat na SFDI a samozřejmě doufáme v úspěch. Výstavba dálnice přispěla k fragmentizaci okolní krajiny a tato stavba by mohla alespoň částečně přispět k jejímu opětovnému stmelování. Zanedbatelný není ani její význam z hlediska turistiky,“ doplňuje starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman.

Pokud město s žádostí o dotaci uspěje, mohla by být stavba lávky zahájena již na jaře 2023 a na podzim téhož roku by se po ní mohli vydat první turisté.

Zajímavosti:

  • Husova alej vedoucí na Horku bývala dějištěm společných běžeckých tréninků mnichovohradišťského atleta Josefa Hrona a proslulého vytrvalce Emila Zátopka.
  • Architekt Josef Pleskot patří k nejvýraznějším postavám české architektury, mezi jeho nejzajímavější realizace patří proměna Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě nebo revitalizace pražského dominikánského kláštera.
  • Město Mnichovo Hradiště v letošním roce realizuje ještě jeden projekt přemostění. Ve spolupráci s obcí Klášter Hradiště nad Jizerou v únoru zahájilo výstavbu lávky přes Jizeru na Černé silnici. Ta zlepší spojení Kláštera s Mnichovým Hradištěm a v budoucnu po ní povede páteřní cyklostezka Greenway Jizera.

Zdroj: město Mnichovo Hradiště

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top