Meloun pro Hradiště je zpět. Podílejte se na úpravách veřejného prostoru

Meloun pro Hradiště je zpět. Podílejte se na úpravách veřejného prostoru

Chybí vám v ulicích květinové záhony? Stromy? Rádi byste měli zázemí pro konkrétní sportovní aktivitu, které tu zatím chybí? Vadí vám každodenní pohled na nějaké nevzhledné zákoutí? Anebo podle vás ve městě třeba chybí zajímavý prvek, který jste viděli jinde? Pokud máte chuť obětovat svému záměru trochu času, vaše úsilí může být korunováno úspěchem.

První ročník Melounu pro Hradiště, tedy projektu participativního rozpočtu města, proběhl v roce 2021. Z původních 34 návrhů jich postoupilo do fáze hlasování 21 a celkem tři projekty byly rozpracovány a realizovány. Zatímco pěší cesta na Vostrov a inline dráha v areálu dopravního hřiště byly dokončeny, v případě revitalizace parku obklopujícího kašnu pod zámeckou zdí byla v listopadu dokončena první etapa. Realizace úspěšných projektů z prvního ročníku přinesla cenné zkušenosti, jež se letos promítnou do praxe.
 
„Předně je třeba říci, že Hradišťáci přišli s celou řadou výborných nápadů, z nichž se v různé podobě podařilo realizovat více než jen ty vítězné, o nichž rozhodla veřejnost. Některé drobnější projekty byly například zařazeny do investičního plánu města,“ shrnuje starosta Jiří Plíhal. První Meloun tak posloužil jako bohatý zdroj inspirace, jak nakládat s veřejným prostorem, a přispěl k jeho rozvoji, zároveň však naznačil možné komplikace.

Zahájení úprav okolí kašny v podzámčí pozdržela skutečnost, že kašna je památkově chráněným objektem. To zásadně ovlivnilo projekční práce. Projekt rovněž ukázal, jak výrazně mohou narůst náklady konkrétní investiční akce. Vzhledem k tomu, že město se rozhodlo lokalitu vyřešit „z gruntu“, z původně očekávaných 300 tisíc, s nimiž operoval návrh, vystoupaly náklady na desetinásobek a práce musely být rozděleny do etap. „V aktuálním ročníku se budeme snažit přimět autory návrhů, aby brali více v potaz skutečné náklady, realizovatelnost nebo otázku vlastnictví pozemků. Tímto způsobem veřejnosti zároveň přiblížíme, v jakých mantinelech se jako město při plánování různých projektů musíme držet,“ dodává starosta.

Projekty přihlášené do letošního ročníku by v ideálním stavu měly být promyšlenější. Jejich autoři by měli brát v úvahu, že realizovat je možné úpravy pouze na pozemcích v majetku města, případně na jiných pozemcích, kde k tomu dá majitel písemný souhlas. A koneckonců, nemusí se jednat o velké projekty, klidně může jít o drobnosti.

Výzva je vyhlášena a přes formulář na webu www.melounprohradiste.cz je již možné posílat návrhy. Veškeré otázky spojené s připravovanými návrhy zodpoví koordinátoři Martin Weiss a Ondřej Šindelář v rámci neformálního setkání, na které pozvou 4. ledna od 17 hodin do Kafé Ořech. V lednu pak budou v rámci pravidelných konzultačních hodin k dispozici vždy v pondělí mezi 15. a 17. hodinou na radnici v kanceláři č. 6. Obrátit se na ně můžete i e-mailem (meloun@mnhradiste.cz).

Každý návrh by měl obsahovat název a stručné shrnutí projektu, jméno navrhovatele, zdůvodnění návrhu, detailní popis a odhadované náklady. Příjem návrhů bude ukončen k 31. lednu 2024. Koordinátoři budou mezitím s navrhovateli v kontaktu a případně jim budou nápomocni při finalizování návrhů. Poté se s projekty seznámí odbor investic městského úřadu a posoudí je. Hlasování o návrzích bude probíhat na přelomu května a června, a to opět elektronicky. Organizátoři však hodlají více zapojit školy a nabídnout možnost aktivní účasti na hlasování rovněž seniorům, kteří si tolik nerozumí s výpočetní technikou.

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top