Mnichovo Hradiště má nově Komisi pro ICT a chytré město. Co bude náplní její činnosti, čím se zabývají ostatní komise a jak se do nich můžete zapojit i vy?

Mnichovo Hradiště má nově Komisi pro ICT a chytré město. Ilustrační obrázek: fotobanka pixabay.com

Součástí vedení města je nejen rada a zastupitelstvo, ale i takzvané poradní orgány. A nejinak tomu je v Mnichově Hradišti. Zastupitelstvo města zřizuje výbory, rada města komise. Komise pomáhají radě města v rozhodování. Snahou města je, aby v nich byli zastoupeni odborníci a lidé s konstruktivními podněty, a opakovaně zdůrazňuje, že ovlivnit dění ve městě touto formou může kdokoliv z obyvatel. V Mnichově Hradišti mají v komisích své zastoupení témata jako doprava, bezpečnost, kultura, cestovní ruch, památková péče, sociální oblast, správa majetku, vzdělání, sport a zájmová činnost, životní prostředí či dotace. Nově byla zřízena také Komise pro ICT a chytré město. Zjišťovali jsme, co bylo impulsem pro její vznik a co bude obsahem její činnosti.

„Na začátku byly požadavky místních základních škol. Obě mají ve svých požadavcích investice do nového vybavení počítačových učeben. Podobně na tom jsou další městské organizace, například Klub. Vzhledem k tomu, že město má ve své správě stovky počítačů a další techniky, rozhodlo se pro ustanovení nové komise, která se bude právě výpočetní technikou zabývat,“ vysvětluje mluvčí města Martin Weiss.

Předmětem zájmu komise však nebude jen technická stránka a konkrétní vybavení. Členové by se měli zabývat řešeními tzv. smart cities, iniciovat vznik aplikací, které obyvatelům města usnadní či zpříjemní život, a věnovat se také postupně probíhající digitalizaci městského úřadu.

„Usilujeme o jednotnou vizi a koordinaci dotčených agend v rámci města. Jde nám o to, aby komise aktivity spojené s ICT a chytrým městem zastřešila a poskytla radě města na celou problematiku pohled ‚shora‘, říká místostarosta Jan Mareš. „Tímto krokem se snažíme předejít nějakým ‚ostrovním‘ řešením,“ dodává starosta Jiří Plíhal. Oba se shodují, že komisi si v ideálním případě představují jako iniciátora a orgán, který bude přicházet s vlastními návrhy. Předseda komise dosud jmenován nebyl.

Na podobném principu fungují i ostatní komise. Pokud máte zájem podílet se na veřejném dění ve městě formou členství v některé z nich, kontaktujte vedení města.

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top