Mnichovo Hradiště připravuje u Jizery velkolepý sportovní a relaxační areál

Mnichovo Hradiště připravuje u Jizery velkolepý sportovní a relaxační areál. Zdroj: město

Nová tenisová hala, nové zázemí a hřiště pro fotbalový klub s wellness, hřiště na plážový volejbal, hokejbal, pétanque, minigolf, in-line okruh, amfiteátr, skluzavky, trampolíny a ještě mnohem víc, s tím vším počítá urbanistická studie řešící rozsáhlé území na západním okraji Mnichova Hradiště rámované Klášterskou ulicí, řekou Jizerou a potokem Nedbalkou. Město na místě za protipovodňovým valem zvažuje vznik rozsáhlého volnočasového areálu, jenž by navazoval na již existující sportoviště Mnichovohradišťského SK a Tenisového klubu Mnichovo Hradiště a byl atraktivním místem trávení volného času místních i přespolních. Jak ale podotýká vedení města, pokud k realizaci volnočasového areálu v navržených dimenzích dojde, půjde o postupné investice realizované během řady let.

Autorem studie je architekt Miloš Mlejnek, který má s podobnými areály četné zkušenosti. Ten během práce na studii městu navrhl množství variant a alternativ. Mezi nimi i několik ambiciózních návrhů, které se ovšem do studie nakonec nedostaly, například saunový svět pod širým nebem.

Město nyní jedná s vlastníky dotčených pozemků, kterými jsou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státní pozemkový úřad a také Římskokatolická farnost Mnichovo Hradiště. Vyřešení otázky vlastnictví pozemků navazujících na ty městské následně otevře dveře přípravě dílčích projektů.

„Na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových již máme o pozemky zažádáno a Státnímu pozemkovému úřadu navrhujeme směnu za jiné zemědělské pozemky v majetku města. S farností máme historicky uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí kupní, musíme však ještě nalézt shodu na cenových podmínkách,“ komentuje otázku pozemků místostarosta Jan Mareš.

Studie reaguje na volání části občanů po pestřejších možnostech trávení volného času a na potřeby místních sportovních klubů, na jejichž investicích je město připraveno se podílet. Právě na potřebu investic do sportovišť spravovaných místními spolky jako na jednu z klíčových priorit poukazuje Plán rozvoje sportu do roku 2030, který si město dva roky nazpět nechalo zpracovat.

Mezi investičními akcemi s nejvyšší prioritou by měla být stavba tenisové haly za zhruba 80 milionů korun. Měla by vzniknout na místě travnatého C hřiště MSK a měla by obsahovat tři kurty. Antukové tenisové dvorce pod širým nebem zůstanou víceméně zachovány a jejich počet bude navýšen. Změn by se měl dočkat i areál fotbalistů, jehož hlavní hřiště prošlo v minulých letech kompletní rekonstrukcí a modernizací. Studie navrhuje vznik jednoho nového hřiště s umělým povrchem vedle stávajícího tréninkového hřiště, rozšíření zázemí MSK o wellness a ubytovací kapacity nebo propojení objektu Posilovny s tenisovou halou. Takto kvalitní zázemí by mohlo v budoucnu do areálu přilákat spoustu sportovních týmů na vícedenní soustředění, a tak se zde počítá i s ubytovacími kapacitami hostelového typu.

V nejbližší budoucnosti hodlá město s MSK a TK MH uzavřít třístrannou smlouvu – memorandum o spolupráci, v němž bude upraveno vlastnictví pozemků a způsob jejich využití. Jak MSK, tak TK MH budou následně realizovat své projekty na svých pozemcích po vlastní ose s podporou města. „Vzhledem k tomu, že sportoviště jsou v majetku sportovních organizací, město na jejich provoz a údržbu přispívá. V tomto případě se samozřejmě budeme snažit maximálně vyjít vstříc,“ dodává Jan Mareš. V případě velkých projektů, jako je například tenisová hala, bude město sportovce maximálně podporovat jak metodicky, tak při zajišťování financí. Podobně jako v případě rekonstrukce hlavního hřiště MSK se očekává i v tomto případě, že se na pokrytí nákladů stavby bude město podílet až 20 procenty z celkové ceny v rámci dotačního programu města na podporu investic.

Projektovou přípravu a realizaci vlastních projektů bude město se spolky organizovat v souvislosti s aktuálními dotačními tituly.

 

Kategorie: 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top