Mnichovo Hradiště získalo dotaci téměř 30 milionů na lávku přes D10

Mnichovo Hradiště získalo dotaci téměř 30 milionů na lávku přes D10

Mnichovo Hradiště získalo bezmála třicetimilionovou dotaci. Lávka přes dálnici díky ní nabírá velmi reálné obrysy. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) rozhodoval v červnu o podpoře projektů ucházejících se o dotaci z programu Křížení komunikací 2022. Mnichovo Hradiště, které přihlásilo projekt lávky přes dálnici D10, uspělo a získalo dotaci ve výši 29,5 milionu korun. O výsledku řízení v červenci informoval starosta Ondřej Lochman.

Od začátku 80. let, kdy krajinu v těsném sousedství Mnichova Hradiště protla rychlostní komunikace R10 (dnes dálnice D10), tvoří frekventovaná komunikace jen obtížně překročitelnou překážku. Na východní straně za dálnicí má přitom Mnichovo Hradiště hned několik místních částí: Dobrou Vodu, Lhotice a severněji ještě Dneboh a Olšinu. Za dálnicí rovněž začíná turisticky mimořádně atraktivní Český ráj – Mnichovo Hradiště je jednou z jeho bran. Připomínkou časů, kdy místní s oblibou chodívali na výlety na vrch Horka ležící asi jeden a půl kilometru za městem a na půli cesty z Hradiště do Dobré Vody, je rovněž přerušená Husova alej vzrostlých lip. Právě dvě její části by měla lávka propojit. Zvýšit prostupnost krajiny v okolí města je hlavním cílem připravované investiční akce.

Lávka vytvoří bezpečné spojení s Dobrou Vodou a Lhoticemi, ale také s Bosní či Kněžmostem. Určena bude zejména pěším a cyklistům, kteří se v tuto chvíli do Mnichova Hradiště dostávají po rušných komunikacích. Lávka jim usnadní cesty do zaměstnání, do školy či za službami. Nesporný bude také rekreační význam lávky. Zalesněné kopce Horka a Kozlovka představují pro Hradišťáky nejdosažitelnější kousek přírod, a přestože se lokality nacházejí nedaleko dálnice, v lese je až překvapivý klid.

Po desetiletí byla lávka spíše snem než reálným záměrem. To se změnilo v roce 2021, kdy Nadační fond ŠKODA AUTO podpořil přípravu projektu částkou 1,485 milionu korun. Město projekční a inženýrskou činnost dofinancovalo částkou 924 tisíc a jako projekční kancelář vybralo AP atelier architekta Josefa Pleskota. Projektová dokumentace byla zpracována v druhé polovině roku 2021, letos v únoru město získalo stavební povolení a v březnu podalo žádost o dotaci. Vedení města předem avizovalo, že její získání je pro realizaci investiční akce zcela klíčové. Celkové náklady by se totiž měly pohybovat kolem 35–40 milionů korun.

„Dodavatele začneme hledat letos v prosinci, a to s ohledem na nestandardní poměry v českém stavebnictví a nejisté ceny. Právě koncem roku by podle našich zpráv již mělo docházet ke zklidňování současné turbulentní situace. Vysoutěženo bychom chtěli mít zhruba v únoru 2023, aby v dubnu mohla být zahájena výstavba,“ říká starosta Ondřej Lochman. „Zatím vše běží dle optimistického scénáře. Doufejme, že tomu tak bude i nadále,“ dodává.

Město získalo dotaci ve výši 85 % celkových nákladů, z vlastního rozpočtu by tak za současných podmínek hradilo asi šest milionů korun. O spolufinancování však Mnichovo Hradiště s nejvyšší pravděpodobností požádá další subjekty – například Středočeský kraj nebo Nadační fond ŠKODA AUTO.

Přes lávku by výhledově měla vést cyklostezka, která propojí mnichovohradišťskou Nákladní ulici v jihovýchodní části města s Husovou alejí, lávkou a Dobrou Vodou. Aby se cyklisté vyhnuli přecházení frekventované silnici II/268 (tah Mimoň – Kněžmost), cyklostezka je povede mírnou oklikou kolem potoka Veselky, pod silniční most a následně podél silnice II/268 k již zmiňované aleji na Horku. Následně jezdci překročí dálnici a ve stínu lip začnou stoupat k Českému ráji.

„Na straně za dálnicí už nyní řešíme výkupy pozemků v okolí Horky, abychom na výstavbu lávky mohli bezprostředně navázat budováním cyklostezky na Dobrou Vodu, odkud lze pokračovat na Boseň nebo Kněžmost,“ dodává Ondřej Šindelář, projektový pracovník městského úřadu.

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top