Na D10 u Bezděčína vzniká přímý sjezd od Prahy na Nymburk a Mělník, hotovo by mělo být již v září

Foto: Ředitelství silnic a dálnic
Foto: Ředitelství silnic a dálnic
Foto: Ředitelství silnic a dálnic
Foto: Ředitelství silnic a dálnic

Výstavba přímé větve v prostoru mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D10 u Mladé Boleslavi – Bezděčína dostává jasné obrysy.  Během pouhých 13 týdnů zde vzniká dílo, které motoristům ušetří čas a dopravu udělá přehlednější i bezpečnější.

Po úpravě terénu, což obnášelo práci s přibližně pěti tisíci kubíky zeminy, pokládají dělníci v těchto dnech drenáže. Vzniká tak komplexní systém odvodnění, aby se voda nedržela na vozovce a za deště odtékala kanalizací. Tam, kde jsou drenáže už umístěné v zemi, se začíná pomalu rýsovat trasa přímé větve díky pokládce mechanicky zpevněného kameniva.

V následujících dnech se bude intenzivní činnost odehrávat v těsné blízkosti D10 a na druhé straně pak hned vedle silnice I/38, do které přímá větev z dálnice vyústí mimo jiné v podobě zhruba 300 metrů dlouhého napojovacího pruhu.

Provoz v místě prací v tuto chvíli není nijak výrazně omezen. To se změní v okamžiku, kdy dojde k frézování a napojování přímé větve na I/38 a z druhé strany na D10. Je předpoklad, že zatímco provoz na I/38 bude řízen kyvadlově – semafory, na dálnici D10 ve směru od Prahy na Mladou Boleslav bude doprava v místě výstavby převedena do protisměru a vedena v režimu 2+1/1. Podle harmonogramu by k tomu mělo dojít 12. září.

Hlavním smysl této stavby je vybudování komunikace, která umožní přímé napojení z dálnice D10 ve směru od Prahy na silnici I/16 směrem na Mělník a I/38 směrem na Nymburk. Dojde tak k odstranění složitých závleků v prostoru stávající křižovatky. Řidiči se tak už nebudou muset vracet zpět po dálnici nebo projíždět Bezděčínem, aby mohli pokračovat na Nymburk nebo Mělník.

Zhotovitelem je společnost MI Roads a.s., která se zavázala k provedení prací za 19,4 milionů korun. Nová přímá větev na D10 v mimoúrovňové křižovatce Bezděčín by měla být uvedena do plného provozu už v průběhu září.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic
Foto: Ředitelství silnic a dálnic

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic
Foto: Ředitelství silnic a dálnic

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top