Nadace Jedličkova ústavu pomáhá handicapovaným dětem i v našem okolí

Foto: Spokojený domov

Nadace Jedličkova ústavu už od roku 1990 všestranně podporuje děti a mladé lidi s tělesným či kombinovaným postižením. Činí tak buď přímou pomocí, nebo prostřednictvím organizací, které potřebné služby poskytují. I když hlavní skupinou příjemců finančních prostředků jsou studenti a organizace kolem Jedličkova ústavu a škol v Praze, nadace pomáhá po celé České republice, náš region nevyjímaje.

Jednou z organizací, kterou nadace v našem okolí podporuje, je obecně prospěšná společnost Spokojený domov, která poskytuje péči seniorům a lidem s handicapem v jejich přirozeném prostředí. Nadace Jedličkova ústavu každoročně již řadu let přispívá Spokojenému domovu na projekt, jehož cílem je finančně zpřístupnit osobní asistenci pro děti s postižením.

Osobní asistencí pomáhá nejen dětem a jejich rozvoji schopností a dovedností, ale také jejich rodičům – jak po stránce finanční (asistence je pro ně dostupnější), tak i po stránce fyzické, kdy si díky poskytnuté asistenci mohou od péče sami odpočinout.

„S dětmi asistenti chodí na procházky, jezdí na výlety, snaží se s nimi v rámci schopností dětí komunikovat a různými dalšími činnostmi podporovat jejich rozvoj. Pro rodiče jsou pak asistenti také partnery, se kterými mohou rodiče dětí sdílet své radosti i starosti, co se péče o děti týče,“ upřesňuje Martina Michalcová ze Spokojeného domova.

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top