Nadační fond Abakus podporuje paliativní péči v Domově Modrý kámen

Nadační fond Abakus podporuje paliativní péči v Domově Modrý kámen
Nadační fond Abakus podporuje paliativní péči v Domově Modrý kámen

Domov Modrý kámen, p. s. s., poskytuje ve svém zařízení dvě registrované služby, a to domov pro seniory (DS) a domov se zvláštním režimem (DZR). Celková kapacita domova je 101 klientů, z čehož 28 klientů využívá službu DZR a zbylých 73 osob jsou klienty služby DS. Zřizovatelem služby je Středočeský kraj.

Nejdůležitějším cílem organizace je to, aby se v našem domově klienti cítili jako doma. Snažíme se našim seniorům zajišťovat kvalitní a individuální péči, zaměřenou na jejich potřeby a přání. Nedílnou součástí naší práce jsou také otázky spojené s plánováním péče v závěru života.

Všichni zaměstnanci, kteří se podílí nějakou měrou na péči o klienta, jsou velmi otevření přístupu paliativní péče. A jelikož byla vyvinuta iniciativa k zapojení se do projektu zavádění paliativní péče především z jejich strany, byl to pro mě jednoznačný impuls. Sestavila jsem realizační tým a společně jsme vypracovali projekt na zavádění paliativní péče v našem domově. S ním jsme se do dotační výzvy vyhlášené nadačním fondem Abakus přihlásili. Po uplynutí doby potřebné ke zpracování zaslaných projektů nám bylo oznámeno, že naše zařízení bylo vybráno k podpoře. Stali jsme se tedy jedním z patnácti zařízení z celé ČR, které nyní čeká dvouletá práce na projektu zavádění paliativní péče. Jsme velmi šťastni, že se staneme součástí úžasné myšlenky, kterou podpora zavádění paliativní péče do zařízení sociálních služeb bezesporu je. 

Nadační fond Abakus představil program již v roce 2020 s cílem postupně budovat síť domovů pro seniory schopnou celistvě pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí, a dál získané know-how předávat. Dosud jím prošlo již 15 organizací a v rámci druhého ročníku bylo vybráno dalších 15, dohromady již ze všech krajů České republiky. Zapojení přináší každé organizaci finanční prostředky ve výši až 1,3 milionu korun v kombinaci s dvouletým propracovaným systémem vzdělávání, který vedou odborní partneři programu Centrum paliativní péče a Sue Ryder. Pobytová zařízení mohou díky účasti najmout koordinátora paliativní péče, nechat proškolit zaměstnance i vedení a ve spolupráci s mentory zavádět postupy přímo na míru každé organizace. V rámci aktuálního druhého ročníku programu 2023/2024 se již uplatňuje dosud vzniklá dobrá praxe, která bude dále rozvíjena do podoby ucelené metodiky.

Samozřejmě v současné době nemá paliativní přístup v našem domově žádná jasná pravidla, vše se děje na základě individuálních potřeb klienta v daném okamžiku a na intuitivní péči pečujícího personálu. Je ale důležité, že existuje ochota zaměstnanců se v této oblasti vzdělávat. Záleží jim na nastavení péče tak, aby byla kvalitní a byla co nejblíže klientovi. Představa našeho realizačního týmu je taková, že po skončení projektu v roce 2024 bude mít naše organizace zpracovaná jasná pravidla v postupu nastavení paliativní péče. Věřím, že prostřednictvím účasti na programu podpory paliativní péče získáme více odborných znalostí.

Celý náš tým je otevřen učit se novým věcem a podílet se na samotném projektu. To je pro mne jako ředitelku velmi důležité, a právě v tom spatřuji hlubší smysl. Proto jsme velmi vděčni nadačnímu fondu Abakus, že vybralo k podpoře právě naše zařízení. Velmi si ceníme té příležitosti k vzájemné spolupráci.

Renata Poláková, ředitelka, Domov Modrý kámen

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top