OBRAZEM: Revitalizace Masarykova náměstí výrazně pokročila

Mnichovo Hradiště, revitalizace náměstí, 6. 6. 2021. Foto: Petr Novák
Mnichovo Hradiště, revitalizace náměstí, 6. 6. 2021. Foto: Petr Novák
Mnichovo Hradiště, revitalizace náměstí, 6. 6. 2021. Foto: Petr Novák
Mnichovo Hradiště, revitalizace náměstí, 6. 6. 2021. Foto: Petr Novák
Mnichovo Hradiště, revitalizace náměstí, 6. 6. 2021. Foto: Petr Novák
Mnichovo Hradiště, revitalizace náměstí, 6. 6. 2021. Foto: Petr Novák
Mnichovo Hradiště, revitalizace náměstí, 6. 6. 2021. Foto: Petr Novák
Mnichovo Hradiště, revitalizace náměstí, 6. 6. 2021. Foto: Petr Novák
Mnichovo Hradiště, revitalizace náměstí, 6. 6. 2021. Foto: Petr Novák
Mnichovo Hradiště, revitalizace náměstí, 6. 6. 2021. Foto: Petr Novák
Mnichovo Hradiště, revitalizace náměstí, 6. 6. 2021. Foto: Petr Novák
Mnichovo Hradiště, revitalizace náměstí, 6. 6. 2021. Foto: Petr Novák

Revitalizace náměstí běží v jihozápadní části prostranství podle harmonogramu, práce na druhé etapě v severovýchodní části náměstí jsou dokonce v mírném předstihu. Na čem stavebníci aktuálně pracují a kdy můžeme očekávat částečné zklidnění dopravní situace na náměstí?

V ulici Víta Nejedlého probíhá dokončování první etapy. Ve druhé polovině května byly u roubenky čp. 7 zahájeny práce na dlažbě chodníků, které se postupně přesunovaly směrem k Poříčské ulici, pracovalo se rovněž na dokončení sanace sklepů, v nichž proběhne instalace železobetonové roznášecí stropní desky s výlezem. V průběhu června stavebníci přistoupí k očekávanému asfaltování vozovky a následně se na opravenou silnici vrátí běžný provoz. Dokončení stavby v tomto místě přinese jednu velkou změnu – zprůjezdnění Poříčské ulice směrem do ulice Víta Nejedlého. Poté, co budou práce skončeny, lze očekávat, že dojde k okamžitému zlepšení dopravní situace v celé lokalitě. Do té doby město děkuje občanům za pochopení a shovívavost.

Práce na druhé etapě v severovýchodní části centrální plochy náměstí pokračovaly v polovině května rozebíráním další části dlážděné vozovky, a to od vyústění Mírové ulice směrem k poště. Na východní straně náměstí byly dokončeny trasy kabelového vedení veřejného osvětlení a slaboproudých rozvodů, proběhlo osazení obrubníků a odvodňovacího žlabu. Na místě už jsou rovněž rámy krycích mříží v místech, kde budou později zasazeny stromy, a tamtéž proběhla betonáž základů pro budoucí mobiliář. Také zde již začalo dláždění chodníků „divokou“ dlažbou a parkovacích míst žulovými kostkami. Jak informoval Miloš Krůfa z investičního odboru městského úřadu, na základě připomínek od občanů bylo se zhotovitelem domluveno pravidelné strojní čištění Jiráskovy ulice, které má proběhnout vždy, když těžká technika povrch vozovky znečistí. Rovněž má být průběžně upravována meziskládka v této ulici.

Zdroj: Martin Weiss, Kamelot

Foto: Petr Novák

Kategorie: 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top