Obvodní oddělení Policie ČR hlásí po letech plný stav a meziročně méně trestných činů

Obvodní oddělení Policie ČR hlásí po letech plný stav a meziročně méně trestných činů. Ilustrační foto: Petr Novák

Mnichovohradišťské Obvodní oddělení Policie ČR pokrývá rozlehlé území čítající takřka 120 měst, obcí a místních částí. Ještě několik let nazpět se však potýkalo s dramatickým nedostatkem policistů. Dnes je situace jiná. K 1. únoru se podařilo obsadit i poslední volnou pozici a obvod je po letech v plném stavu. Změna je jasně patrná ve všech ohledech. A co je nejdůležitější, čísla ukazují, že mnichovohradišťská policie je ve velmi dobré kondici.

Složitá situace, v níž se mnichovohradišťský policejní obvod nacházel v roce 2019, je minulostí. Tehdy tvořilo osazenstvo služebny v ulici Víta Nejedlého pouze 12 policistů, do plného stavu jich scházelo dokonce 15 a starostové z okolních měst a obcí na žalostný personální stav poukazovali v otevřeném dopise. Ten adresovali tehdejšímu ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi s tím, aby zjednal nápravu a zabránil hrozícímu nárůstu kriminality.

Mezitím došlo k mnohým změnám. Územní odbor Policie ČR Mladá Boleslav má nového ředitele, kterým se stal Marek Jirouš. Nový velitel je také v čele mnichovohradišťského obvodu – od loňského ledna je jím Jan Reitr. A právě nový velitel si doplnění stavu stanovil jako svůj primární úkol.

„K doplňování stavu docházelo průběžně po celý rok 2021. Nové kolegy se nám podařilo získat z Dobrovice a také z Libereckého kraje, to jsou dlouholetí, zkušení policisté. Jednu posilu máme z dopravní policie a čtyři nové lidi jsme získali prostřednictvím náboru. Když jsem nastupoval, sliboval jsem, že doplním stav do maximálního počtu do roka a do dne. Jsem rád, že se to podařilo,“ komentuje Jan Reitr, který se snaží v Mnichově Hradišti vybudovat mladý a především stabilní kolektiv.

Na Mnichovohradišťsku tedy dnes operuje 22 policistů. Cílem mladoboleslavského územního odboru je však návrat k tabulkovému stavu z roku 2019, který byl redukován právě proto, že se jej dlouhodobě nedařilo naplnit. V ideálním případě by tak v obvodu mohlo výhledově sloužit až 27 policistů.

Vedle policistů z místního obvodního oddělení dohlíží i na Mnichovohradišťsko od roku 2020 také 28 policistů z mladoboleslavského oddělení hlídkové služby. Toto oddělení bylo po 12 letech obnoveno a pravidelně staví dvě až tři hlídky operující po celém okrese. Členové oddělení jsou cvičení na rizikovější zásahy, jsou méně zatíženi administrativou, a pokud je situace klidná, věnují se běžnému hlídkování, například dohlížejí na bezpečnost silničního provozu. 

Jak se vloni vyvíjela kriminalita

Zástupci Policie ČR v únoru prezentovali, jak se v rámci obvodu v uplynulém kalendářním roce vyvíjela trestná činnost a kriminalita. Stalo se tak v rámci projektu Bezpečné město, platformy sloužící k pravidelnému setkávání zástupců Policie ČR, samosprávy, městské policie, Probační a mediační služby, neziskových organizací a dalších institucí pracujících s ohroženými skupinami obyvatel. A výsledky za rok 2021 byly v porovnání s rokem 2020 příznivé.

Celkově vloni Policie ČR v Mnichově Hradišti evidovala meziročně méně trestných činů, přičemž dosáhla nadprůměrné míry objasněnosti. Ta na Mnichovohradišťsku dosahuje více než 62 procent. Násilná trestná činnost zůstala na Mnichovohradišťsku na stejné úrovni, majetková zaznamenala pokles a růst objasněnosti (z necelých 25 procent na 42,5 procenta) a objasněnost rostla, i co se týče krádeží a vloupání, kde policisté zaznamenali mírný nárůst počtu případů. Potěšitelnou dynamiku vykazuje i takzvaná ostatní kriminalita (především alkohol a drogy za volantem). Přestože počet případů roste, policisté toto číslo chápou jako výsledek své zvýšené aktivity, kterou umožňuje lepší personální zajištění.

Zdroj: Martin Weiss, Kamelot č. 3/2021

Kategorie: 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top