Obyvatelé Horek u Bakova usilují o rekultivaci původní cesty do Trenčína

Zdroj: město Bakov nad Jizerou

Díky iniciativě bakovského osadního výboru Horka se možná brzy budeme moct vydat po původní cestě z Horek do Trenčína, což ocení milovníci přírody i historie. 


Milí přátelé a sousedé,
rádi bychom Vás za osadní výbor Horka seznámili s naší snahou a cílem zrekultivovat původní cestu vedoucí z Horek do Trenčína.

Cestě bychom rádi vrátili původní přírodní ráz a zároveň ji i nově osázeli ovocno-okrasným stromořadím. Na počátku cesty by se hrdě tyčil historický horecký křížek z roku 1848, jenž by sloužil jako vstupní brána do obnovené horecko-trenčínské aleje.

Jako hlavní účel a přínos obnovy cesty vidíme tzv. zelený transport (pěší trasu a návaznost na cyklostezku směr Bažantnice, Studénka) a ochranu přírody. Zároveň se domníváme, že obnovená cesta zatraktivní oblast a spojí obyvatele lokalit Horka a Trenčín. V dnešní nelehké a uspěchané době stále více z nás hledá nové možnosti, jak si aktivně odpočinout a načerpat energii. Posílit tělo i duši by tak mohla nově vytvořená zelená cesta, která by splňovala všechny tyto potřeby.

Náš návrh na obnovu původní cesty Horka–Trenčín jsme zaslali zastupitelům města. Ti se s ní seznámili na jednání zastupitelstva 3. listopadu 2021. Doufáme a pevně věříme, že zastupitele náš návrh na obnovu cesty a novou výsadbu stromů oslovil a podpoří naši snahu o zlepšení životního prostředí i v místních částech města.

Obyvatelé Horek by se tímto rádi stali spolupatronem nové aleje, čímž by byla zajištěna i následná údržba a péče obnovené cesty. Aktivní zapojení nás občanů do krajinného rozvoje vytváří vzájemnou důvěru, posiluje povědomí lidí o jejich místní krajině a povzbuzuje je, aby s krajinou zacházeli zodpovědně.

Vydejte se s námi touto společnou cestou a zajistěme zachování odkazu našich předků i dalším generacím.

Osadní výbor Horka

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top