Olšinu letos čeká revize údajů v katastru nemovitostí

Olšinu letos čeká revize údajů v katastru nemovitostí. Ilustrační foto: Wikipedia/ŠJů

Katastrální úřad pro Středočeský kraj bude prostřednictvím svého mladoboleslavského pracoviště provádět od 6. ledna až do konce letošního roku revizi souladu údajů v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu v katastrálním území Olšina.

Předmětem revize jsou hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druhy pozemků a způsoby jejich využití, typy staveb a způsoby jejich využití, zápisy v záznamu pro další řízení, hranice katastrálního území, zhušťovací body, podrobné polohové a výškové bodové pole, další prvky polohopisu katastrální mapy a místní názvy a pomístní jména. Od vlastníků nemovitostí bude katastrální úřad v této věci vyžadovat součinnost.

Majitelé nemovitostí jsou povinni zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání, případně na něj vyslat svého zástupce. Dlouhodobě platí rovněž povinnost ohlašovat katastrálnímu úřadu změny údajů týkající se nemovitostí, a to do 30 dnů od jejich vzniku, vše dokládat listinami, a zároveň na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě listiny pro zápis do katastru.

Kategorie: 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top