Otevření hlavního tahu na Český Dub je zatím v nedohlednu

Přesný termín otevření silnice zatím nedokáže nikdo odhadnout. Foto: Radek Žďánský

Silnice č. II/277 v úseku za Mohelnicí nad Jizerou směrem do Podhory zůstává z bezpečnostních důvodů uzavřena. Dle rozhodnutí odboru dopravy Městského úřadu Mnichovo Hradiště platí uzavírka do konce roku. Přesný termín skutečného otevření však zatím nedokáže nikdo odhadnout.

Jak jsme již na našem webu informovali, v březnu na zmíněném místě došlo k sesuvu většího množství kamení a půdy z přilehlého svahu. Dle odborného posudku, který vyhotovila Česká geologická služba na žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, je skalní masiv v havarijním stavu a rozvolněné nestabilní části stěny hrozí bezprostředním zřícením. Protože se jedná o frekventovanou silnici (hlavní tah na Český Dub), okolní obce bojují za to, aby silnice byla otevřena co nejdříve. Proběhla například schůzka vedení obce Mohelnice nad Jizerou se zástupci KSÚS, vyřešení situace je však stále v nedohlednu.

„V současné době pracujeme na přípravě rozpočtu pro prvotní očištění skalního masivu, kdy se provedou takové práce, aby bylo možné dále určit jak se skalním masivem nakládat dále,“ uvádí Lenka Chmelová z KSÚS. Mezi tyto práce patří odstranění náletové zeleně (v nezbytně nutném rozsahu), kácení stromů včetně odvětvení, očištění stěny (včetně přilehlé části nad její horní hranou), odstranění nestabilních bloků a povrchové rozvolněné vrstvy na líci stěny, odvoz a likvidace vytěženého materiálu.

„Po odborném sestavení rozpočtu vysoutěžíme zhotovitele pro tuto realizaci a tu ihned zajistíme,“ popisuje další postup Lenka Chmelová. Pokud po tomto úkonu nevyjdou najevo jiné skutečnosti, je v plánu zadání projektové přípravy na zajištění skalního masivu.

„Veškeré úkony se řeší dodavatelsky a musíme respektovat dané postupy a procesy a mluvit o nějakých konkrétních termínech plánovaných úkonů je v tuto chvíli bohužel nemožné,“ uzavírá Lenka Chmelová.

„Naše obec bude stále v kontaktu ohledně této záležitosti s příslušnými orgány a osobně budu doufat, že se celá situace povede vyřešit do konce tohoto roku,“ dodává starostka obce Mohelnice nad Jizerou Jitka Lejsková. Obec zároveň žádá o respektování uzavírky, protože kusy skály stále odpadávají.

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top