Poplatek za odpady v Mnichově Hradišti zůstává v roce 2022 stejný

Poplatek za odpady v Mnichově Hradišti zůstává v roce 2022 stejný. Foto: Petr Novák

Téma komunálního odpadu a jeho likvidace se stává pro vedení měst a obcí stále žhavější. Stejně tak je tomu i v Mnichově Hradišti.

Náklady spojené se shromažďováním, svozem a likvidací odpadu rostou do závratných výšin. Příčin je několik. Všeobecná inflace, zvyšování mzdových nákladů dodavatele služeb, zvyšování skládkovacího poplatku, špatná situace na trhu druhotných surovin, rostoucí spotřeba a s tím i zvýšená produkce odpadů, ale i zlepšení dostupnosti služeb v zájmu navýšení procenta vytříděného odpadu.

Výsledkem těchto jevů je v rozpočtu města na rok 2022 odhadovaný náklad na odpadové hospodářství ve výši 18,4 milionu korun. S tímto vědomím rozhodovali zastupitelé o výši místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Schválili jej ve stejné výši jako vloni, tedy 600 Kč na poplatníka, jímž je fyzická osoba trvale hlášená k pobytu v Mnichově Hradišti nebo majitel nemovitosti, ve které není žádná osoba k pobytu přihlášena. Takovýto poplatek přinese do městské kasy zhruba pět milionů korun, a tak ani z jedné třetiny nepokryje odhadované náklady. Proto zastupitelstvo rovněž vzneslo požadavek na změnu systému poplatků pro příští období tak, aby nový systém co nejvíc podporoval minimalizaci produkce odpadů a alespoň z poloviny pak pokryl náklady na odpadové hospodářství města. Tomu se nejvíce přibližuje poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kdy poplatníkem je majitel nemovitosti, který si může vybrat z ceníku, jaký objem odpadu a jak často si nechá odvážet. Podobný systém funguje třeba v Jablonci nad Nisou.

Od počátku letošníko roku rovněž začínají ve sběrném dvoře naplno platit limity pro bezplatné odevzdání bioodpadu a objemného odpadu ve výši 1 000 kg na poplatníka (osobu) a rok. Rovněž pro odkládání stavební suti bude platit limit jedné tuny na odložení za zvýhodněnou cenu. Toto opatření bylo zavedeno z důvodu neúměrného zneužívání bezplatného odkládání odpadu některými podnikajícími osobami. Pro živnostníky a malé firmy platí v odpadovém hospodářství ze zákona přísnější pravidla, s nimiž se můžete seznámit na webových stránkách města v sekci věnované odpadovému hospodářství.

Poplatek za odpady na rok 2022 je stejně jako v letech minulých splatný do 30. dubna. Zaplatit je možné hotově či kartou na pokladně městského úřadu nebo bezhotovostním způsobem prostřednictvím Portálu Občana města Mnichovo Hradiště.

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top