Pravidelná zkouška sirén je zrušena i v dubnu

Pravidelná zkouška sirén je zrušena i v dubnu

V souvislosti s válkou na Ukrajině se ani první dubnovou středu v měsíci (6. dubna 2022) nebude konat dne pravidelná zkouška sirén. Rozhodl o tom generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky.

Stejně jako minulý měsíc je důvodem snaha předejít nežádoucí panice mezi obyvatelstvem, především pak mezi občany z Ukrajiny, kteří uprchli před válkou do České republiky.

O zkouškách sirén

Zkoušky systému varování obyvatelstva se konají v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Zkoušky se provádí v celé České republice zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin. Výjimkou je Olomoucký kraj, kdy jsou sirény spouštěny deset minut po dvanácté hodině, aby zvuk sirén nerušil odbíjení poledne na olomouckém orloji.

Pro zkoušku sirén se používá tzv. zkušební tón. Jedná se o táhlý nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Vysílá-li tento signál elektronická siréna nebo místní rozhlas zapojený do systému varování, bude následně vysílána verbální informace: „Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén.“

Cílem zkoušek sirén je pravidelně a komplexně prověřit funkci celého ovládacího a telekomunikačního zařízení jednotného systému varování a vyrozumění a samozřejmě přezkoušet funkčnost sirén.

Dalšími signály, které mohou sirény vysílat, jsou „požární poplach“ a „všeobecná výstraha“.

Požární poplach

V mnoha obcích slouží sirény ke svolání jednotek požární ochrany dobrovolných hasičů. Vyhlašuje se přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty.

Všeobecná výstraha

V případě hrozby je obyvatelstvo varováno především prostřednictvím signálu Všeobecná výstraha. Vyhlašuje se kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund a může zaznít třikrát po sobě ve zhruba tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření.

Všeobecná výstraha byla v minulosti použita například v Libereckém kraji při povodních.

Více informací se můžete dozvědět na webu Hasičského záchranného sboru ČR:

Kategorie: 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top