Příznivý krok směrem k estetice i ekologii. V Násedlnicích na návsi mají upravený rybník a jeho okolí

Příznivý krok směrem k estetice i ekologii. V Násedlnicích na návsi mají upravený rybník i jeho okolí. Foto: obec Kněžmost

V roce 2021 byla dokončena revitalizace rybníka na návsi v místní části Kněžmostu Násedlnice. Stavba slouží jako estetický prvek v obytné zástavbě, který zároveň přispívá ke zvýšení biodiverzity řešeného území skrze přirozenou sukcesi vodních a na vodu vázaných organismů a rostlin.

Rybník byl již velmi zanesený sedimentem a byla nutná i úprava břehů a výtokového objektu včetně bezpečnostního přelivu, dále bylo odbahněno dno a byly provedeny sadové úpravy břehů a okolí. Účelem této investice je zvýšení esteticko-ekologického prvku a zvýšení retence vody v krajině.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2. etapa“.

Více informací a fotografií najdete na webu obce.

Obce: 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top