První středa v měsíci tradičně patří zkoušce sirén. Od letoška ji v Mnichově Hradišti provází i hlášení v angličtině

První středa v měsíci tradičně patří zkoušce sirén. Od letoška ji v Mnichově Hradišti provází i hlášení v angličtině

První středa v měsíci tradičně patří zkoušce sirén. Od začátku letošního roku je v Mnichově Hradišti drobná změna. Po standardní verbální informaci „Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Za několik minut proběhne zkouška sirén…“ byla přidána nově i verze v anglickém jazyce – „Test of sirens, test of sirens, test of sirens. Test of sirens will continue within several minutes. Test of sirens, test of sirens, test of sirens“.

Obě upozornění odbavuje Krajské operační informační středisko Hasičského záchranného sboru (HZS) Středočeského kraje. Upozornění zaznívá 10–20 minut před zkouškou, 3–5 minut po upozornění v českém jazyce následuje informace v angličtině a ve 12 hodin samotná zkouška.

Upozornění na zkoušku sirén ve více jazycích používají i další města v České republice již léta, proto město po domluvě s HZS Středočeského kraje rozhodlo o přidání anglické verze i do Mnichova Hradiště.

Jak se liší tóny sirén a co dělat, když zazní všeobecná výstraha?

Při ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění obyvatelstva (lidově zkouška sirén), jež se zpravidla provádí první středu v měsíci, je tón sirény nepřerušovaný a 140 sekund dlouhý. Zbystřit bychom ovšem měli v případě, kdy zazní kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund (může zaznít až třikrát po sobě v tříminutových intervalech). Tomuto signálu se říká všeobecná výstraha a jde o jediný varovný signál, který je stejný v celé České republice.

Všeobecná výstraha může být spuštěna v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události většího rozsahu (například povodeň, únik nebezpečné látky, živelná pohroma a další). Po zaznění varovného signálu následuje tísňová informace, která poskytne obyvatelům podrobnosti o mimořádné události a opatřeních k ochraně obyvatelstva. V případě, že všeobecná výstraha zazní, se okamžitě ukryjte, zavřete dveře i okna, vypněte ventilaci a klimatizaci, uhaste otevřený oheň, zapněte si televizi nebo rozhlas, sledujte webové stránky a sociální sítě města, případně mobilní rozhlas a vyčkejte na další informace, zbytečně netelefonujte.

Zdroj: město Mnichovo Hradiště

Kategorie: 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top