Úspěšným tříděním odpadu získalo Mnichovo Hradiště 1,6 milionu

Úspěšným tříděním odpadu získalo Mnichovo Hradiště 1,6 milionu. Ilustrační foto: archiv redakce

Město Mnichovo Hradiště v posledních letech výrazně podporuje třídění odpadu s cílem minimalizovat množství směsného komunálního odpadu, jehož likvidace je a bude stále nákladnější. Zavedení svozového systému door-to-door, tedy svozu tříděného odpadu přímo od jednotlivých domů, nese své ovoce.

Zavedením této pro občany velmi komfortní služby se městu podařilo dosáhnout meziročního poklesu hmotnosti vyprodukovaného směsného komunálního odpadu o 21 procent a od EKO-KOMU získat 1,66 milionu korun za podporu třídění.

Společnost EKO-KOM je autorizovaná obalová společnost, která provozuje od roku 1999 celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu. Systém je založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí a také společností nakládajících s odpady. Neziskový systém zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, upraveny, dotříděny a konečně využity jako náhrada primárních surovin nebo případně jako zdroj energie. V uplynulém roce se obyvatelům Mnichova Hradiště díky třídění podařilo uspořit 14 686 912 MJ energie, což odpovídá asi 570 tisícům tun emisí oxidu uhličitého a průměrné roční spotřebě energie asi 1 360 českých domácností.

Zdroj: Kamelot č. 7/2022

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top