V Hradišti byla zahájena rekonstrukce Mateřské školy Mírová. Kapacita se navýší o 24 dětí

V Hradišti byla zahájena rekonstrukce Mateřské školy Mírová. Kapacita se navýší o 24 dětí. Foto: Petr Novák

S novým rokem se děti a učitelky z mnichovohradišťské Mateřské školy Mírová dočasně přestěhovaly do budovy Klubu a do bývalé výdejny obědů v Mírové ulici. Ve středu 19. ledna předalo město prostory školky do rukou stavební firmy, která se pustí do rekonstrukce a rozšiřování kapacit. Školka se tak na více než půl roku promění ve staveniště.

„Jen za posledních šest let se Mnichovo Hradiště podle dat Českého statistického úřadu rozrostlo o 500 obyvatel. A pravděpodobně je to mnohem více, na data ze sčítání lidu z roku 2021 teprve čekáme. Už ve volbách v roce 2018 jsme slibovali zkapacitnění a opravu školky v Mírové, slib tedy plníme,“ doplňuje starosta Ondřej Lochman.

Kapacita školky bude proto navýšena o 24 míst a město nakoupí část vnitřního vybavení. Na nové i zrekonstruované prostory se mohou těšit také učitelky a další zaměstnanci školky: kanceláře, sklad, přípravnu jídel, šatny, prádelnu, zázemí pro učitelský sbor. Součástí projektu je i úprava venkovních prostor stávající školní zahrady včetně osazení herních prvků.

Stavba bude dokončena v průběhu podzimu. Do Mírové se však děti vrátí už v září.

Na webu města naleznete architektonickou studii, dokumentaci ke stavebnímu povolení a další podrobnosti. Celkové náklady dosáhnou přes 30 milionů, z toho 19 milionů pokryjí dotace.

„Vytvořit dočasné provizorní zázemí pro děti, učitele a zaměstnance školky nebylo vůbec jednoduché. Na půl rok vznikly náhradní prostory pro 105 dětí a pro přibližně tucet rodičů jsme vytvořili možnost požádat o finanční podporu, pokud zůstane jejich ratolest na měsíc doma. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům školky, kolegům z radnice, týmu školní jídelny v Mírové za spolupráci na zajištění provizorního chodu školky. Provizorní prostory jsou rozhodně důstojné, v budově klubu i rozsáhlejší,“ dodává starosta Ondřej Lochman.

 


Projekt Rozšíření kapacit MŠ Mírová v Mnichově Hradišti je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:
Záměrem projektu je zřízení nové třídy MŠ pro 24 dětí a propojení stávajících objektů Mateřské školy Mírová v Mnichově Hradišti.

Cíle projektu:
Cílem projektu je řešení nedostatečné kapacity MŠ Mírová v Mnichově Hradišti. Dojde k navýšení stávající kapacity MŠ o 24 míst.

Výsledky projektu:
Výstupem projektu bude přestavba stávajících prostor kuchyně na novou třídu MŠ, propojení hlavní budovy MŠ se sousedním pavilonem a zároveň úprava venkovního prostoru včetně osazení nových herních prvků.


Zdroj: město Mnichovo Hradiště

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top