V Základní škole Sokolovská od ledna opět funguje přípravná třída

ZŠ Sokolovská v Mnichově Hradišti. Foto: Petr Novák

Od roku 2015 otevírala Základní škola Sokolovská v Mnichově Hradišti každoročně přípravnou třídu, která umožňovala snadnější přechod mezi mateřskou a základní školou dětem ještě nezralým na školní docházku, dětem s logopedickými problémy, poruchami pozornosti nebo třeba dětem cizinců, kteří dostatečně nerozumí českému jazyku. Při loňských zápisech, které probíhaly distančně, nebyl dostatečný zájem o umístění dětí do přípravné třídy, a ta se tak nemohla otevřít. Po několika měsících se však potřeba tohoto kroku prokázala.

„Vzhledem ke covidu probíhal vloni v celé ČR zápis online formou. Chyběla tak možnost doporučit rodičům případný odklad školní docházky. Ve výsledku jsme po ukončeném zápisu evidovali pouze tři odklady, přestože obvykle jich míváme minimálně kolem deseti. V průběhu prvního pololetí se u některých žáků projevila nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost ke školní docházce a byla potřeba řešit možnost dodatečného odkladu. To však kvůli rekonstrukci Mateřské školy v Mírové ulici a kapacitě náhradních prostor nebylo možné,“ konstatuje ředitelka ZŠ Sokolovská Eva Hajzlerová. 

Ředitelka vstoupila na konci listopadu v jednání se Středočeským krajem s cílem otevřít přípravnou třídu dodatečně. Shody bylo dosaženo a třída tak mohla během ledna 2022 začít fungovat.

V přípravné třídě, která sídlí v hale Bios, je nyní umístěno 13 dětí nejen z Mnichova Hradiště, ale také z dalších obcí ORP Mnichovo Hradiště. Výuka probíhá dle vzdělávacího programu přípravné třídy, který vychází z Rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání. Učivo je rozpracováno do jednotlivých projektů, které na sebe navazují.

Zdroj: Martin Weiss, Kamelot č. 2/2022

Kategorie: 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top