Klientům Fokusu se otevírá lepší přístup ke sportovním a kulturním aktivitám, ale také k nutričnímu poradenství

Klientům organizace Fokus se otevírá lepší přístup ke sportovním a kulturním aktivitám, ale také k nutričnímu poradenství. Ilustrační foto: fotobanka pixabay.com

Jedním z aktuálních cílů mladoboleslavské organizace Fokus, která se soustředí na péči o dlouhodobě duševně nemocné v našem okrese, je zlepšit začlenění klientů do společnosti.

K lepšímu sociálnímu kontaktu klientů mohou posloužit například pravidelné návštěvy sportovních nebo kulturních zařízení. Unikátní spolupráce s nutričním terapeutem klientům pomůže se zdravotními problémy způsobenými vlivem medikace nebo nevhodných stravovacích návyků. Kvůli společenské stigmatizaci osob trpících vážným duševním onemocněním, ale i z finančních důvodů, jsou právě tyto možnosti pro klienty Fokusu obvykle nedostupné.

Díky grantové podpoře Nadačního fondu ŠKODA AUTO v rámci grantové výzvy Region bez bariér navázal Fokus už v loňském roce spolupráci s nutričním terapeutem. Ta spočívá v sérii vstupních přednášek pro klienty a jejich rodinné příslušníky, na které naváží individuální konzultace. Řada klientů je totiž nucena užívat v průběhu své léčby léky s celou řadou vedlejších účinků, mezi něž patří také dlouhodobé přírůstky na váze. Ty podle ředitele Fokusu Jana Stuchlíka nepředstavují pouze estetický, ale také zdravotní problém. Většina klientů však na služby nutričního terapeuta, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, finančně nedosáhne.
„Řada našich klientů užívá léky, které jim sice pomáhají, ale mají také vedlejší účinky,“ říká Jan Stuchlík.

„Jeden z dostupných léků například způsobuje trvalý pocit hladu. Část klientů hlad dokáže tolerovat, ale u jiných klientů vede ke zvýšenému příjmu jídla, často v kombinaci s nedostatkem tělesné aktivity a nevhodnou skladbou stravy. Výsledkem pak může být velké, někdy dokonce extrémní zvýšení váhy. Zdravotními důsledky pak bývají vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu nebo cukrovka.  Podle statistických dat tak nežádoucí účinky léků mohou u části klientů vést k průměrnému zkrácení života až o patnáct let,“ vysvětluje ředitel.

Většina dlouhodobě duševně nemocných pracuje buď na zkrácený úvazek, nebo pobírá invalidní důchod. Podobná služba je proto pro řadu z nich z finančních důvodů nedostupná. Přitom právě spolupráce s nutričním terapeutem by měla tyto potíže u klientů, kteří mají zájem s nadváhou bojovat, pomoci eliminovat.

„Opakovaně se také setkáváme s tím, že i když některého z našich klientů doporučíme k diabetologovi, ten je brzy ze své péče vyřadí,“ doplňuje Stuchlík. Duševně nemocní totiž nespolupracují podle jejich představ, případně sami léčbu předčasně ukončí, když se jejich zdravotní stav zhorší.

S dialogem mezi klienty Fokusu a nutričním terapeutem pomůže takzvaný case manager. Spolupracující nutriční terapeut tak získá ojedinělou zkušenost s cílovou skupinou duševně nemocných. Jeho sdělení o této zkušenosti může být zajímavé jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost.

Oproti jiným vyspělým zemím je v České republice stále vysoká míra stigmatizace osob trpících duševními onemocněními. Změnu v tomto ohledu přinesla zhruba před osmi lety reforma péče o duševní zdraví, jejíž součástí jsou informační kampaně, ale také zařazení takzvaných peer konzultantů do systému péče o duševně nemocné. Peer konzultanti jsou schopni mluvit o své zkušenosti s médii.

„Je to bludný kruh, kdy stigmatizace vede k sebestigmatizaci nemocných a ti se pak méně účastní obvyklých společenských aktivit,“ říká Stuchlík. Návrat duševně nemocných do společnosti komplikuje nejen samotné onemocnění, ale i nastavení jejich okolí. V letošním roce se proto počítá také s pravidelnými návštěvami bazénu nebo divadla. Klienti Fokusu tak získají možnost společně navštívit kulturní nebo sportovní zařízení, kam by se pravděpodobně jinak nepodívali z důvodu chybějících finančních prostředků, ale i motivace zúčastnit se takové akce sám.

„Dotace, které dostáváme, pokrývají provoz naší organizace a povinné činnosti. Na další aktivity si musíme shánět peníze sami,“ vysvětluje Stuchlík.

„I díky tomu, že procházíme řadou reorganizačních změn, jsme podporu Nadačního fondu ŠKODA AUTO opravdu uvítali. Bez ní bychom projekt museli o nějaký čas odložit.“

Grantová výzvy Region bez bariér byla vyhlášena v loňském červnu. Na podporu v celkové hodnotě 2 481 260 korun dosáhlo 21 projektů.

„V grantové výzvě Region bez bariér se soustředíme zejména na sociální problematiku, podpora tedy bude směřovat na aktivity zaměřené na hospicovou péči, ale také na děti, kterým hrozí sociální vyloučení, nebo právě na duševně nemocné klienty Fokusu,“ říká Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu ŠKODA AUTO.

„Každého z nás může potkat nepříznivá situace a náš grantový program je určen těm, kteří jsou ochotni podat v těžkých chvílích pomocnou ruku,“ dodává Ladislav Kučera.

V Mnichově Hradišti provozuje Fokus Mladá Boleslav sociálně terapeutickou dílnu v budově bývalého kapucínského kláštera v ulici V Lípách. Lidem z Mnichovohradišťska jsou dostupné i některé další služby Fokusu.

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top