KOMENTÁŘ: Konstruktivní vedení města, které se umí poučit z předchozích nedostatků

Zastupitelstvo města Mnichovo Hradiště. Foto: Václav Vopat

Mnichovo Hradiště má nové zastupitelstvo. Je zvláštní tím, že do něj kandidovaly jen dva subjekty, což ve městech této velikosti nebývá obvyklé. O celkem 23 křesel se na základě výsledku voleb dělí 17 zástupců hnutí Žijeme pro Hradiště a 6 zastupitelů zvolených za ODS. Obě uskupení mají k sobě v mnoha ohledech programově blízko a dokážou se spolu domluvit. Přesto nelze říct, že by si na vedení města tvořily monopol nebo si navzájem kryly své chyby a nekalosti. Naopak je vidět, že nové zastupitelstvo je otevřené, transparentní a snaží se doladit nedostatky z období minulých. Navíc samo iniciuje zapojení i členů jiných politických subjektů a nezávislých odborníků do výborů a komisí.

Kumulace funkcí starosty

Minulému starostovi města Ondřeji Lochmanovi bylo oprávněně vyčítáno, že je „sběratel funkcí“. Na podzim roku 2020 se totiž stal krajským zastupitelem, na podzim roku 2021 poslancem. Výsledek? Sám uznal, že tolik funkcí je již moc. Již od května 2022 vykonával funkci starosty města pouze jako neuvolněnou. V říjnu byl zvolen neuvolněným místostarostou s tím, že bude v práci pro město využívat zkušenosti z krajské i celostátní politiky. K dobru mu je nutné přičíst také to, že dobrovolně požádal o zkrácení odměny pro neuvolněného místostarostu a dobrovolně se vzdal možnosti používání městského automobilu.

Proměna důrazu na sociální oblast

Intenzivně bylo v poslední době město upozorňováno na neutěšený stav budovy Domova Modrý kámen a dvacet let nedořešený vztah se Středočeským krajem ohledně nájmu. Výsledek? Po zmíněných dvou desítkách let se právě nyní situace prolomila. Již je dokončen stavebně-technický posudek budovy a s krajem je předjednáno zvýšení nájemného.

Komise pro rodinu a sociální záležitosti na svém posledním zasedání konstatovala, že město v mnoha ohledech opomíjí sociální oblast jako takovou a že v radě chybí odborník na toto téma. Výsledek? Do rady byla navržena a zvolena zastupitelka Vendula Šeflová, právnička, dosavadní předsedkyně zmíněné komise, jejíž odbornost a zkušenosti jsou nezpochybnitelné.

Nový výbor pro rozvoj a územní plánování složený z odborníků

Nejkontroverznějším tématem uplynulého volebního období byly spory ohledně soukromých developerských projektů. Výsledek? Zastupitelstvo nově zřídilo kromě povinných výborů (kontrolního a finančního) také výbor pro rozvoj a územní plánování. A jmenovalo do něj mimo jiné ty, kteří měli k postupu města v tomto tématu odborně podložené připomínky

Do rady, výborů i komisí byli vybíráni lidé nikoliv na základě politických zásluh a principu vzájemné vděčnosti za funkce, ale na základě zkušeností a zároveň tak, aby tam měli zastoupení lidé různých odborností. Do komisí a výborů byli ze strany vedení města osloveni i lidé ze stran, které v aktuálních volbách vůbec nekandidovaly.

Město neumlčuje kritiky, ale naopak jim dává prostor

Vnímám filozofii města tak, že své kritiky neumlčuje, ale naopak jim dává prostor k tomu, aby své připomínky prosadili v praxi.

Za zmínku stojí i jeden detail, který však výrazně přispívá k transparentnosti vedení města: profesionální zajištění a dostatečná propagace videozáznamů ze zasedání zastupitelstev.

Příklad pro ostatní města

Z Mnichova Hradiště by si mohla brát příklad mnohá jiná města. A nemusíme chodit daleko. Stačí zůstat v našem okrese.

Že mnichovohradišťský starosta i oba místostarostové dodržují jednací řád zastupitelstva i veškeré zákony (například podávají majetková přiznání a neřídí auto pod vlivem alkoholu), bych snad ani nemusel dodávat. Ale musím. Ani to totiž není ve všech městech v našem okolí samozřejmost.

Nesouhlasíte s mým komentářem? Sami se ozvěte a ptejte, co můžete udělat pro Hradiště právě vy

Omlouvám se těm, kdo mají pocit, že vedení města velebím až příliš. Možná za to může jen zmíněná nízká laťka nasazená jinými městy. Zda můj komentář není pusté snílkovství, ukáže samozřejmě až čas. Přeji všem, ať se vše daří co nejlépe. Podrobná průběžná kontrola všech kroků současného zastupitelstva samozřejmě bude potřeba.

A na závěr si vypůjčím od současného starosty parafrázi slov J. F. Kennedyho z úvodníku aktuálního zpravodaje Kamelot: Neptej se, co může udělat Hradiště pro tebe. Ptej se, co můžeš ty udělat pro Hradiště.

Petr Novák

 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top