Ochránci přírody z ČSOP Klenice v našem okolí nezahálejí. Přidat se k nim můžete i vy

Dobrovolníci z PF1 ze ŠKODA AUTO při práci. Foto: ČSOP Klenice

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Klenice (ČSOP Klenice) dlouhodobě pečuje o přírodní lokality v našem okolí. V poslední době byla její činnost soustředěna například na tyto aktivity:

Odstraňování náletových dřevin v lomu u Kosti

Ve spolupráci s pracovníky CHKO Český ráj zorganizovala ČSOP Klenice pro dobrovolníky z oddělení PF1 ze ŠKODA AUTO dobrovolnický den na podporu ohrožených druhů hmyzu a ptáků. Práce spočívala především v odstraňování náletových dřevin, které postupně obsadily pískový lom u hradu Kost. Opatření bylo realizováno především z důvodu podpory druhů vázaných na osluněná písčitá stanoviště, například ptáků (břehulí) či hmyzu (svižníků, včel, vřetenušek).

Pracovníci ČSOP Klenice poskytli dobrovolníkům nářadí, pracovníci z CHKO Český ráj zase zařídili potřebné souhlasy vlastníků a nad akcí převzali patronát.

„Velice děkujeme dobrovolníkům ze ŠKODA AUTO za záslužnou práci pro přírodu. Za náročnou práci si zaslouží velký obdiv,“ zdůrazňuje předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

Dobrovolníci během dne odstranili z hrany lomu všechny náletové dřeviny a upravili pískový svah tak, aby poskytl zázemí hmyzu a břehulím, kterým nabídnou vhodné místo k hnízdění. Takových míst v naší přírodě ubývá. Zdejší lokalita bude cenným biotopem, který hmyz a ptáci jistě rádi využijí jako své zázemí. 

Péče o nejvzácnější botanické lokality v okolí Bělé pod Bezdězem

Na jaře ČSOP Klenice jeden z obyvatelů Bělé pod Bezdězem informoval o nové lokalitě silně ohrožených konikleců lučních na stráni u Bělé pod Bezdězem, která se mu podařila v letošním roce objevit. Z nálezu měli ochránci přírody velikou radost, a to především proto, že z většiny míst, kde koniklec původně rostl, vymizel. Do dnešních dnů koniklece přežívají pouze na torzu původních lokalit. V Bělé rostl hojně na stráních nad Páterovskou, Lidovou a Mnichovohradišťskou ulicí. Stráně postupně zarostly náletovými borovicemi a koniklece vymizely. Teď ho v hojnějším množství naleznete především v přírodní památce Paterovské stráně, kde se mu díky pravidelné péči daří. Za tuto nově nalezenou mikrolokalitu vděčíme sloupům elektrického vedení, pod kterými v pravidelných intervalech probíhá kácení všech náletových dřevin, a tak se zde daří udržovat pro koniklece vhodné prostředí.   

Aby zde koniklece měly co nejlepší prostor k rozmnožování, oslovil ČSOP Klenice majitele zdejší lokality pro získání souhlasu s managementem. Po jeho obdržení louku ochránci přírody posekali.

„Věříme, že se koniklecům bude na zdejší stráni líbit a jejich počty budou díky pravidelné péči přibývat,“ dodává Milada Vrbová.

Kosení slatinné louky pod PR Vrch Baba

Při monitoringu vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů na Mladoboleslavsku objevili pracovníci ČSOP Klenice před několika lety na slatinné louce pod přírodní rezervací Vrch Baba bohatou populaci prstnatců májových. Před dvěma lety zde však z původní bohaté populace nalezli pouze čtyři kusy těchto vzácných a zákonem chráněných orchidejí. Slatinná louka bez péče a kosení zarostla invazivními druhy trav a orchideje vymizely. „Z tohoto důvodu jsme oslovili majitele pozemku a louku v loňském roce poprvé po několika letech, kdy byla ponecháno ladem, pokosili. Na jaře jsme zde znovu provedli monitoring a k naší radosti se počty orchidejí rozrostly na deset kusů,“ pochvaluje si výsledek snažení Milada Vrbová. Pro posílení zdejší populace těchto nádherných rostlin a z důvodu navrácení biodiverzity ČOSP Klenice v managementu pokračoval i v letošním roce. Díky letošním intenzivnějším dešťům bylo oproti loňskému roku na louce téměř dvakrát tolik hmoty, ale louku se podařilo pokosit a odvést pokosenou hmotu z lokality pryč. Nezbývá než věřit, že díky pravidelnému kosení budou chráněné druhy rostlin na této zamokřené louce neustále přibývat.

„Pokud i vy se budete chtít zapojit a vlastní prací pomoci ohrožené přírodě, napište nám. Zapojíme vás do naší práce. Za každého dobrovolníka jsme rádi,“ uzavírá s vděčností Milada Vrbová.

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top