Úklid v Mnichově Hradišti a okolí: zapojili se skauti, klub turistů i klienti Domova Pod Skalami Kurovodice

Úklid lokality v Dolcích a okolí zajišťoval mnichovohradišťský odbor Klubu českých turistů (KČT). Foto: KČT
Úklid lokality v Dolcích a okolí zajišťoval mnichovohradišťský odbor Klubu českých turistů (KČT). Foto: KČT
Úklid lokality v Dolcích a okolí zajišťoval mnichovohradišťský odbor Klubu českých turistů (KČT). Foto: KČT
U Kofoly uklízelo osm dospělých a devět dětí z mnichovohradišťského střediska skautů. Foto: skauti
U Kofoly uklízelo osm dospělých a devět dětí z mnichovohradišťského střediska skautů. Foto: skauti
Ve Veselé nad úklidem bděl i čtyřnohý dohled. Foto: Petr Novák
Mezi kuriózní nálezy ve Veselé patřilo torzo plastové židle. Foto: Michaela Švermová
Úklidu ve Lhoticích se zúčastnilo osmnáct lidí, z toho polovina dětí. Foto: osadní výbor
Na Sychrově nasbírali 300 kg odpadu, z toho odhadem 20 kg k recyklaci. Foto: osadní výbor
Do lesa někdo vyhodil i nebezpečný odpad. Foto: osadní výbor
V Obrubech se uklidilo 57 pneumatik, 27 pytlů odpadu a 3 matrace. Foto: obec
V Obrubech se uklidilo 57 pneumatik, 27 pytlů odpadu a 3 matrace. Foto: obec
Ve Svijanech kromě úklidu obohatili obec o 22 nových stromů a 10 keřů. Foto: obec
Ve Svijanech kromě úklidu obohatili obec o 22 nových stromů a 10 keřů. Foto: obec

Plastové lahve, plechovky, pneumatiky, matrace, elektrické spotřebiče, ale i nebezpečný azbest a použité injekční stříkačky. To vše v sobotu 2. dubna odstranily z přírody v okolí Mnichova Hradiště desítky dobrovolníků, kteří se účastnili hlavního termínu celostátní akce Ukliďme Česko. Na některá místa úklidu se můžeme podrobněji podívat níže. Všem dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu, patří velké poděkování. Naopak výzva k zamyšlení patří těm, kdo odpad vytvořili.


Mnichovo Hradiště – Dolce a okolí

Úklid lokality v Dolcích a okolí zajišťoval mnichovohradišťský odbor Klubu českých turistů (KČT).

„Na začátku Dolců se nás sešlo celkem deset nadšenců, kteří i navzdory chladnému počasí neváhali přispět svou rukou ke krásnějšímu okolí pro naše vycházky. U pomníku nás pak dohonil jedenáctý člen naší výpravy,“ upřesňuje předsedkyně KČT Markéta Tomášová.

Radost mají organizátoři i ze dvou přítomných dětí, které svým uklízecím nadšením vzbuzovaly naději, že ony se na nepořádku v přírodě snad nikdy podílet nebudou. 

V samotných Dolcích bylo relativně čisto, ale na dobrovolníky čekalo jedno bezdomovecké doupě a na obvyklém místě pak i doupě feťácké, jež dobře znali již z let minulých – opět bylo nutné zavolat městskou policii k nálezu „nádobíčka“. 

„Z Dolců vedly naše kroky do Turnovské ulice, kde jsme se rozdělili – někdo směřoval zpět do Mnichova Hradiště, ale i výsledkem této cesty byl pytel naplněný odpadky, my ostatní jsme pokračovali směrem na Hoškovice,“ pokračuje Markéta Tomášová.

V příkopech podél Turnovské bylo na odpadky bohato – pneumatika, koš na trávu ze sekačky, valentýnská kytice, spousta „vajglů“, PET lahví, hliníkových plechovek od energetických nápojů a podobného odpadu.

„Hoškovice jsme doslova prolétli, tam měli čisto, s úklidem bylo možné pokračovat v třešňovce, která kromě toho, že je doslova minovým polem plným psích výkalů, které jsme z hygienických důvodů nesbírali, skýtala bohužel množství igelitů ze zemědělské činnosti. Ale o tom jsem se už vyjadřovala v minulosti – opravdu stále nechápu, jak zemědělec, tedy někdo, kdo z přírody těží, ji může zároveň takto znečišťovat,“ uzavírá Markéta Tomášová.

Konec akce KČT vyhlásil u parkoviště za zámkem – výsledkem dopolední aktivity bylo celkem šestnáct pytlů, ale hlavně skvělý pocit z toho, že matičce přírodě zase o trochu odpadu odlehčili. 

Úklid lokality v Dolcích a okolí zajišťoval mnichovohradišťský odbor Klubu českých turistů (KČT). Foto: KČT
Úklid lokality v Dolcích a okolí zajišťoval mnichovohradišťský odbor Klubu českých turistů (KČT). Foto: KČT

Úklid lokality v Dolcích a okolí zajišťoval mnichovohradišťský odbor Klubu českých turistů (KČT). Foto: KČT
Úklid lokality v Dolcích a okolí zajišťoval mnichovohradišťský odbor Klubu českých turistů (KČT). Foto: KČT

Úklid lokality v Dolcích a okolí zajišťoval mnichovohradišťský odbor Klubu českých turistů (KČT). Foto: KČT
Úklid lokality v Dolcích a okolí zajišťoval mnichovohradišťský odbor Klubu českých turistů (KČT). Foto: KČT


Mnichovo Hradiště – u Kofoly

U Kofoly uklízelo osm dospělých a devět dětí z mnichovohradišťského střediska skautů. Nasbírali 250 kg odpadu, z toho zhruba 140 kg odpadu půjde dále recyklovat.

U Kofoly uklízelo osm dospělých a devět dětí z mnichovohradišťského střediska skautů. Foto: skauti
U Kofoly uklízelo osm dospělých a devět dětí z mnichovohradišťského střediska skautů. Foto: skauti

U Kofoly uklízelo osm dospělých a devět dětí z mnichovohradišťského střediska skautů. Foto: skauti
U Kofoly uklízelo osm dospělých a devět dětí z mnichovohradišťského střediska skautů. Foto: skauti

„Mezi sesbíranými odpady byly pneumatiky a jiné automobilové části, boty, spodní prádlo, rukavice, jednorázové roušky, staré nádobí, batoh plný oblečení, velké množství plechovek,“ vyjmenovala Tereza Sieberová ze skautského oddílu.


Mnichovo Hradiště – místní část Veselá

Ve Veselé uklízeli čtyři lidé a dohlížel na ně jeden pes. Odpadků zbavili zejména náves a okolí, park u školy a okolí železniční tratě.

„Sesbírali jsme okolo 100 kg odpadu,“ odhaduje tamní koordinátorka Michaela Švermová ze spolku Veselá vesnice.

Mezi kuriózní nálezy patřily topinkovač a torzo plastové židle.

Ve Veselé nad úklidem bděl i čtyřnohý dohled. Foto: Petr Novák
Ve Veselé nad úklidem bděl i čtyřnohý dohled. Foto: Petr Novák

Mezi kuriózní nálezy ve Veselé patřilo torzo plastové židle. Foto: Michaela Švermová
Mezi kuriózní nálezy ve Veselé patřilo torzo plastové židle. Foto: Michaela Švermová


Mnichovo Hradiště – místní část Lhotice

Úklidu ve Lhoticích se zúčastnilo osmnáct lidí, z toho polovina dětí.

„Sbírali jsme odpadky v příkopech směrem na Veselou, Buda a Dobrou Vodu. Směr na Boseň a kolem polí sbíralo již v předtermínu pět lidí, z toho tři děti. Lovili jsme také odpadky spadlé do návesního rybníku,“ uvedla koordinátorka úklidu Martina Štrojsová.

Celkem Lhotičtí zaplnili třináct pytlů, z toho jeden pytel plastových odpadů, čtvrt pytle železa a čtvrt pytle skla.

Úklidu ve Lhoticích se zúčastnilo osmnáct lidí, z toho polovina dětí. Foto: osadní výbor
Úklidu ve Lhoticích se zúčastnilo osmnáct lidí, z toho polovina dětí. Foto: osadní výbor


Mnichovo Hradiště – místní část Sychrov

Na Sychrově vyrazilo s rukavicemi a pytli sbírat odpad jedenáct dospělých a čtyři děti. Nasbírali 300 kg odpadu, z toho odhadem 20 kg k recyklaci.

„Našli jsme i tři černé skládky. Kromě běžného odpadu nás překvapily třeba izolace od kabelů a nebezpečný azbest,“ říká tamní koordinátor úklidu Martin Švejcar.

Na Sychrově nasbírali 300 kg odpadu, z toho odhadem 20 kg k recyklaci. Foto: osadní výbor
Na Sychrově nasbírali 300 kg odpadu, z toho odhadem 20 kg k recyklaci. Foto: osadní výbor

Do lesa někdo vyhodil i nebezpečný odpad. Foto: osadní výbor
Do lesa někdo vyhodil i nebezpečný odpad. Foto: osadní výbor


Mnichovo Hradiště – místní část Olšina

V místní části Olšina se k úklidu připojilo celkem osmnáct dospělých, čtyři děti a také jedenáct klientů Domova Pod Skalami Kurovodice s doprovodem.

„Uklízeli jsme od Žabakoru přes obec až k parkovišti ve Dnebohu. Sesbírali jsme asi 50 kg odpadků, včetně pneumatik. Děkuji za zapojení Domovu Pod Skalami a jeho klientům,“ zdůrazňuje Jana Nováková z osadního výboru Olšina, která úklid vedla.


Mnichovo Hradiště – místní část Podolí

V Podolí se sešlo šest dobrovolníků, ale část obyvatel uklízela již v průběhu března.

„Nasbírali jsme přes 150 kg odpadu. Nejčastější odpad byly obaly od hašlerek a rychlého občerstvení a lahve od tvrdého alkoholu,“ prozradil nám podolský koordinátor úklidu Zbyněk Marcín.


Obruby

Uklízelo se i za hranicemi Mnichovohradišťska, konkrétně třeba v Obrubech.

„Vzhledem k tomu, že nás bylo pouze dvanáct, uklidilo se toho u nás opravdu hodně. Celkem 57 pneumatik různých velikostí, 27 pytlů odpadu a 3 matrace,“ vypočítává starosta obce Miroslav Dufek.

V Obrubech se uklidilo 57 pneumatik, 27 pytlů odpadu a 3 matrace. Foto: obec
V Obrubech se uklidilo 57 pneumatik, 27 pytlů odpadu a 3 matrace. Foto: obec

V Obrubech se uklidilo 57 pneumatik, 27 pytlů odpadu a 3 matrace. Foto: obec
V Obrubech se uklidilo 57 pneumatik, 27 pytlů odpadu a 3 matrace. Foto: obec


Svijany

Úklidové akce se ve Svijanech zúčastnilo okolo 35 dobrovolníků, kteří sesbírali 23 pytlů odpadků, shrabali hřbitov a i přes nepřízeň počasí kromě úklidu obohatili Svijany o 22 nových stromů a 10 keřů.

„Protože obec uklízíme pravidelně a máme na třech místech pytlomaty, které občané hodně používají, nemáme zase tak velké problémy s nepořádkem,“ doplňuje tamní organizátorka Šárka Kalferstová.

Ve Svijanech kromě úklidu obohatili obec o 22 nových stromů a 10 keřů. Foto: obec
Ve Svijanech kromě úklidu obohatili obec o 22 nových stromů a 10 keřů. Foto: obec

Ve Svijanech kromě úklidu obohatili obec o 22 nových stromů a 10 keřů. Foto: obec
Ve Svijanech kromě úklidu obohatili obec o 22 nových stromů a 10 keřů. Foto: obec


Kromě uvedených míst se v Mnichově Hradišti uklízelo ještě v lesoparku, okolí nádraží a v místních částech Dneboh a Kruhy. V okolí pak například v obcích Rokytá, Klášter Hradiště nad Jizerou či Březina.

Již před týdnem uklízeli dobrovolníci v Bosni. A několik úklidů má naše okolí naopak ještě před sebou.

„Úklid Dobré Vody byl odložen na příští týden,“ prozradil nám tamní organizátor Jan Füši. 

A na sobotu 9. dubna je plánován úklid také v Loukovci. Tamní dobrovolníci se sejdou v 9 hodin před hasičskou zbrojnicí.

Zúčastnili jste se také úklidu na některém z míst na Mnichovohradišťsku? Případně úklid ještě chystáte? Pochlubte se nám na redakce@mnichovohradistsko.cz (případně přes Messenger či WhatsApp – tel.: 724700656), rádi vaše fotografie a informace použijeme do dalšího článku.

Mohlo by vás také zajímat:

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top