Kde vyhledat úkryt v krizi?

Ilustrační foto: fotobanka pixabay.com

Město Mnichovo Hradiště seznamuje veřejnost se způsoby zvládání možných krizí. V únoru představilo systém varování obyvatelstva. Zkoušky sirén nebo požární poplach, jenž slouží ke svolání jednotek požární ochrany, všichni známe. Co ale dělat, pokud zazní všeobecná výstraha (kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund)? Je na čase vyhledat úkryt.

Po zaznění všeobecné výstrahy vyhledejte úkryt co nejrychleji v nejbližší stabilní budově. Pokud již v budově jste, nevycházejte. Máte-li na výběr, vyhněte se celoproskleným budovám nebo objektům ve špatném stavu. Uvnitř vyhledejte ideálně místnost bez oken uprostřed budovy, odkud bude zároveň možné sledovat informace z hromadných sdělovacích prostředků. V úkrytu setrvejte, dokud nebude vydán pokyn k jeho opuštění, protože nebezpečí pominulo nebo začíná evakuace.

V případě radiační havárie jsou nejvhodnější uzavřené, zděné prostory (případně sklepní nebo suterénní místnosti), které lze nejlépe izolovat od působení radioaktivních látek ve vnějším prostředí. V dané situaci budeme volit opět místnosti bez oken s co nejsilnějšími stěnami. Pro zvýšení ochrany lze uzavřít a utěsnit okna a dveře, vypnout a utěsnit ventilaci (klimatizace, větrací systémy, digestoře, světlíky) a uhasit zařízení, která spalují palivo. Pro případ evakuace si následně připravte improvizovanou ochranu dýchacích cest a povrchu těla.

Dojde-li k úniku chemické látky, volba úkrytu bude probíhat jinak. Vzhledem k tomu, že většina nebezpečných chemických látek je těžší než vzduch, bezpečnější úkryt nalezneme ve vyšších patrech, ideálně na odvrácené straně budovy, než je zdroj nebezpečí. Opět je třeba vypnout veškerou ventilaci a utěsnit okna a dveře, například s pomocí lepicí pásky nebo namočené látky.

V případě vichřice a tornáda nabídne nejlepší úkryt suterén, sklep nebo místnost bez oken v přízemí. Nacházíte-li se ovšem v objektu bez základů, například v chatce či mobilním domě, vyhledejte nejbližší budovu s pevnými základy. Za žádných okolností nestůjte u okna a nesledujte, co se děje venku. Zastihne- li vás vichřice či tornádo ve volné krajině, hledejte úkryt v terénních nerovnostech a prohlubních, které vás ochrání před letícími předměty. Chraňte si zejména hlavu, hrudník a břicho. Nikdy se neukrývejte v lese – hrozí nebezpečí pádu stromů.

V případě vojenského ohrožení vyhledejte úkryt v nejbližší budově, nejlépe v suterénu či sklepě, nebo v tunelu či metru a sledujte informace v médiích. V této situaci lze doporučit i využití improvizovaných či stálých krytů.

Počty stálých krytů od 90. let, kdy jejich údržbu přestal financovat stát, výrazně poklesly. Funkční kryt musí mít například fungující filtroventilační zařízení, dieselagregát nebo vodní hospodářství.

V Mnichově Hradišti k dispozici aktuálně žádné stálé kryty nejsou. V případě potřeby by je suplovaly kryty improvizované. Ty lze vybudovat ve sklepích či suterénech. Prostor by měl odpovídat počtu ukrývaných osob (1–3 m2 na osobu v případě, že je prostor vybaven řízeným větráním, 3–5 m2 v případě prostor bez větracího zařízení), být zodolněn, a být vybaven základním vybavením, trvanlivými potravinami a vodou. Klíčové je podepřít zejména stropy a utěsnit a zabezpečit okna a dveře. 

Zdroj: Kamelot č. 5/2024

Mohlo by vás také zajímat:

 

Kategorie: 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top