O kráse nebe. V neděli se uskuteční křest další sbírky dolnobousovské básnířky Pavly Bartkové

O kráse nebe. V neděli se uskuteční křest další sbírky dolnobousovské básnířky Pavly Bartkové

Na světě je sedmá sbírka básní Pavly Bartkové, nazvaná O kráse nebe. Křest se uskuteční už tuto neděli 7. července od 17 hodin v podkroví knihovny a infocentra v Dolním Bousově, Kostelní 141.

Jako hudební host vystoupí slovenský písničkář Jano Svetlan Majerčík. Vstupné je dobrovolné v doporučené výši 250 korun.

Jako kapky živé vody se třpytí verše Pavly Bartkové a probouzejí nás k hlubšímu vnímání krajiny okolní i vnitřní. Jsme provázeni od jara do zimy, od kolébky k pozemské smrti, od země k nebesům, od našich příbytků ke studánkám, ocitáme se v náruči lesních zákoutí, opíráme se o statné stromy, pohybujeme se v rytmu lučních trav, cítíme vůni křehkých květin a vracíme se tak ke zdroji, který znovu objevujeme i v sobě. Vidíme, kudy tečou potůčky života v její duši, cítíme, jak jejich laskavost zahlazuje drsné kameny a touží téci dál a dál...

Držet v rukou básně Pavly Bartkové je více než listovat v knížce. Je to dotýkání se jemné a velmi něžně se zachvívající duše, duše vnímavé, okouzlené životem a všemi jeho projevy, které aktivují krásno v člověku.

V této sbírce básní se můžeme potěšit verši Pavly Bartkové i krásou kaligrafického písma Moniky Slavíkové.

Na stránkách Městské knihovny v Praze o knize napsali:

Sedmá sbírka poezie dolnobousovské autorky Pavly Bartkové, ilustrovaná kaligrafickým přepisem fragmentů jednotlivých básní. Básně vzdávají hold prostě, obyčejně a přesto naplno prožívanému životu, v němž jsou zdůrazněný základní lidské hodnoty a jistoty. Především pak celým souborem prochází autorčina neochvějná víra, že lze v lidském bytí najít mnohem snadněji soulad a harmonii, pokud se dokážeme těšit i z drobných radostí. A to třeba i ze zcela jednoduchých jevů, jakými jsou příchod mlhavého jitra prosvětleného slunečními paprsky, klid zádumčivého večera či v titulu zmiňovaná krása nebe, jež hoří třepotajícím se zlatem.

Autorka básní Pavla Bartková čerpá inspiraci v milované přírodě. Nádherná příroda v ní probouzí hluboké duchovní prožitky, o které se s ostatními dělí vlastní básnickou tvorbou. S kolegyní vede přírodovědný kroužek, kde učí děti vidět krásu přírody, získat vztah k rodné zemi, vážit si jí a chránit ji. V přírodě pořádá zážitkové programy, terénní exkurze a výlety nejen pro děti. Je členkou ČSOP, kde se věnuje především práci s dětmi, spolu se aktivně podílejí na péči o přírodně cenná území. Připravuje a realizuje naučné stezky v okolí. Jako komunitní pracovnice MAS Český ráj aktivizuje a propojuje lidi na Dolnobousovsku, kde je doma. Sbírá místní lidovou slovesnost a přibližuje ji lidem. Zajímá se o numerologii, homeopatii, bylinkaření a zahradu. Ráda peče, vaří a zavařuje z lokálních surovin, váže sezónní kytice.


Zde je pár slov,

o čem jsou mé básně...

Chtěla bych říci stručně a jasně:

O tom, o čem je Život sám.

Otvírám srdce dokořán

a věrně zapisuji, co ke mně proudí.

Když hledám pomoc nebo bloudím,

sahám po tužce, kreslím písmena...

Báseň pak pro mne znamená

cestu, podporu, díkůvzdání,

to podle druhu prožívání,

které mi Život posílá.

Verši pak proudí posila

každému, koho osloví.

V pořadech Živého proudění

jsou moje verše neseny

hudbou Jana Svetlana...


Mohlo by vás také zajímat:

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top