Dobrovolníci v mladoboleslavské nemocnici potěšili vloni téměř dva tisíce pacientů. Působí i na oddělení následné péče v Mnichově Hradišti

Dobrovolníci v mladoboleslavské nemocnici potěšili vloni téměř dva tisíce pacientů. Působí i na oddělení následné péče v Mnichově Hradišti. Foto: Klaudiánova nemocnice

Dobrovolnické centrum Klaudiánovy nemocnice se po covidovém útlumu v roce 2022 plně věnovalo svému poslání. Celkem dobrovolníci za tento rok zpříjemnili pobyt v nemocnici přibližně dvěma tisícům pacientů. Dobrovolníci v mladoboleslavské nemocnici působí sedmnáctým rokem.

Přímo u lůžek potěšili 165 pacientů na šesti lůžkových odděleních: věnovali se předčítání z knih, hraní karet, loutkovému divadlu nebo konverzaci s pacientem. Pojízdná knihovna dobrovolnického centra najezdila po chodbách Klaudiánovy nemocnice neuvěřitelných 30 kilometrů, což činí 109,5 hodiny u 1470 pacientů.

Velmi aktivní jsou také dobrovolníci se svými čtyřnohými parťáky. Canistýmy vloni odpracovaly 72,5 hodin: psi rozdávají radost nejen u lůžek pacientů, ale věnují se také rozdávání pozitivní nálady u zdravotního personálu.

Dobrovolníci pořádají během roku řadu zajímavých jednorázových akcí. Do těchto aktivit se vloni zapojilo 77 (624 hodin) dobrovolníků. Například se konalo rozdávání čtyřlístků pro štěstí pro nemocné, papírových květin v rámci Mezinárodního dne pro ženy nebo rozdávání srdcí v nemocnici v rámci Mezinárodního dne srdcí. Organizují také jednorázové akce v Dětském centru (dětský domov pro malé děti) formou tématických tvoření, exkurzí a výletů. Také s dětmi chodí pravidelně plavat do městského bazénu, kdy díky účasti dobrovolníků má každé dítě svého dospělého, který se mu věnuje. Dvakrát ročně se také koná školení pro nové zájemce o dobrovolnictví v mladoboleslavské nemocnici. Letos se bude opět konat v jarních měsících a nemocnice ho bude opět pořádat s městským dobrovolnickým centrem. Zájemci se již nyní mohou hlásit koordinátorce dobrovolníků na dobrovolnik@onmb.cz

Dobrovolníci se pravidelně účastní dětský dnů v regionu se svými canisterapeutickými týmy, prezentují se na akcích nemocnice a Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Tradičně pořádají oceňování dobrovolníků s městem Mladá Boleslav. Největší úspěch tradičně mívají akce na konci roku, kdy v rámci adventu dobrovolníci organizují Mikuláše, zdobí perníčky (odměny rozdávají dětem, které zpívaly na Adventních dnech) a hledají Ježíšky (charitativní sbírka pro hospitalizované pacienty Hledáme Ježíšky – plníme vánoční přání). Novinkou byly vloni Adventní dny, kdy celý týden ve vstupním vestibulu u vánočního stromečku zpívaly děti ze škol a školek z regionu.

V rámci akce Hledáme Ježíšky dobrovolníci obdarovali 306 pacientů na dvanácti lůžkových odděleních nemocnice. Dobrovolníci jen této akci věnovali 113 hodin: balili dárky a rozdávali je na oddělení následné péče v Mnichově Hradišti a v Mladé Boleslavi. Dobrovolnické centrum své aktivity zaměřuje i na personál nemocnice. Konaly se dva workshopy – malování na porcelán a vánoční tvoření svícnů.

Dobrovolnické centrum také v loňském roce získalo Cenu DOBROvolnictví v rámci závěrečné konference Ministerstva vnitra k projektu Rozvoj dobrovolnictví v ČR. Na cenu centrum nominovalo Regionální dobrovolnické centrum Středočeského kraje.

Mohlo by vás také zajímat:

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top